Strona główna Praca Staż, wolontariat i praktyki studenckie w MEN

Wolontariat, staż, praktyki

PDFDrukuj

Biuro Kadr i Szkolenia uprzejmie informuje, że istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Aby ubiegać się o praktykę, należy wypełnić formularz.

WOLONTARIAT

Wolontariat realizowany jest zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z  2010 r Nr 234 poz. 1536 j.t.). Świadczenia wykonywane na rzecz MEN w ramach wolontariatu są bezpłatne.

Więcej informacji na temat wolontariatu można uzyskać w Biurze Kadr i Szkolenia MEN pod nr tel. 022/34-74-217; 34-74-170. Aplikacje (cv + list motywacyjny) wraz z informacjami dot. proponowanego terminu realizacji wolontariatu i dyspozycyjności a także komórek organizacyjnych wybranych jako miejsce odbywania wolontariatu można przesyłać również na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z dopiskiem „wolontariat”.

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zapewnia zakwaterowania oraz świadczeń z tytułu odbywania wolontariatu.

STAŻ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH


Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. nr 674 t.j.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 nr 142, poz. 1160) istnieje możliwość zorganizowania stażu w Ministerstwie Edukacji Narodowej dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy.

  Aplikacje (cv + list motywacyjny) prosimy przesyłać na wskazane przy konkretnych stażach adresy mailowe opiekunów. W aplikacji należy wskazać urząd pracy, w którym kandydat jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna.

   

  Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy. O staż mogą ubiegać się m. in.:

  • osoby bezrobotne do 25 roku życia,
  • osoby, które w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego na dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyły 27 roku życia,
  • osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
  • osoby bezrobotne długotrwale,
  • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • osoby bezrobotne, samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego,
  • osoby bezrobotne, niepełnosprawne.

  Staż będzie się odbywał według programu stażu. Osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu będzie przysługiwało stypendium, w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

  Osoba bezrobotna po zakończeniu stażu otrzyma opinię zawierającą informacje o realizowanych w Ministerstwie Edukacji Narodowej zadaniach oraz kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych pozyskanych w czasie stażu.

  Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zapewnia zakwaterowania oraz świadczeń z tytułu odbywania stażu.

  PRAKTYKI STUDENCKIE

  Ministerstwo Edukacji Narodowej uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją. Oferty MEN dostępne są na stronie: Oferty praktyk MEN

  Biuro Kadr i Szkolenia uprzejmie informuje, że istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Aby ubiegać się o praktykę, należy wypełnić formularz.

  Aplikacje (CV, list motywacyjny, skierowanie z uczelni, dowód ubezpieczenia NNW) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w temacie podając numer oferty, której dotyczy zgłoszenie.

  Szczegółowe informacje o programie praktyk w Ministerstwie Edukacji Narodowej można uzyskać dodatkowo pod numerem telefonu (022) 34-74-217 oraz adresem   e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

  Materiały informacyjne oraz wzory dokumentów przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie www.bip.kprm.gov.pl.

  Biuro Organizacyjne (BO WSON – II) – szczegółowe informacje

  Informację wytworzył:Agata Kozłowska
  Informację udostępnił:Elżbieta Szymanowska
  Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
  Data wytworzenia:2007-07-17 00:00:00
  Data udostępnienia:2007-07-17 09:03:46
  Data modyfikacji:2015-07-10 14:02:06