Strona główna Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

Więcej »

Informację wytworzył:Joanna Kasińska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-03-30 00:00:00
Data udostępnienia:2015-04-01 16:00:00
Data modyfikacji:-
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Więcej »

Informację wytworzył:Krzysztof Klefas
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-03-31 00:00:00
Data udostępnienia:2015-04-01 15:56:56
Data modyfikacji:2015-04-01 15:59:09
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty

Więcej »

Informację wytworzył:Dorota Lewandowska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2015-04-01 00:00:00
Data udostępnienia:2015-04-01 15:54:46
Data modyfikacji:2015-04-01 15:59:24
   

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2014 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 „Oświata i wychowanie” oraz kwot tych dotacji

Więcej »

Informację wytworzył:Anna Trochim
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2015-03-06 00:00:00
Data udostępnienia:2015-03-06 14:00:28
Data modyfikacji:2015-03-06 14:02:14
   

Porozumienie pomiędzy Zborem w Wodzisławiu Śląskim oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii Zboru w Wodzisławiu Śląskim

Więcej »

Informację wytworzył:Grażyna Ostrowska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2015-02-26 00:00:00
Data udostępnienia:2015-03-02 13:00:09
Data modyfikacji:2015-03-02 13:04:02
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Więcej »

Informację wytworzył:Alina Sarnecka
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2015-02-18 00:00:00
Data udostępnienia:2015-02-19 08:46:57
Data modyfikacji:2015-02-19 08:48:29
   

Rrozporządzenie Ministra Edukacji Naradowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

Więcej »

Informację wytworzył:Alina Sarnecka
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-02-18 00:00:00
Data udostępnienia:2015-02-19 08:41:36
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia

Więcej »

Informację wytworzył:Barbara Skaczkowska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-02-10 00:00:00
Data udostępnienia:2015-02-10 10:58:39
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Więcej »

Informację wytworzył:Janina Zalewska-Steć
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2014-12-23 00:00:00
Data udostępnienia:2014-12-23 16:09:50
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015

Więcej »

Informację wytworzył:Renata Karnas
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-12-17 00:00:00
Data udostępnienia:2014-12-17 13:35:31
Data modyfikacji:2015-01-05 15:21:06
   

Strona 1 z 26

<< Pierwsza < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>