Strona główna Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2013-06-24 08:29:57
Data modyfikacji:2013-06-24 08:32:10
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2013-05-16 15:57:30
Data modyfikacji:2013-05-16 16:03:00
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2013-05-09 13:43:41
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2013-05-09 13:37:32
Data modyfikacji:2013-05-09 13:46:19

   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2013-05-09 13:36:07
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2013-05-09 13:33:12
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2013-05-09 13:26:26
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2013-05-09 13:23:58
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2013-03-27 10:57:04
Data modyfikacji:2013-06-12 10:59:08
   

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2012 r. dotacji celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 „Oświata i wychowanie” oraz kwot tych dotacji

Więcej »

Informację wytworzył:Anna Trochim
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:2013-02-22 00:00:00
Data udostępnienia:2013-02-22 16:32:19
Data modyfikacji:2013-02-22 16:34:34
   

Strona 2 z 24

<< Pierwsza < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>