Strona główna Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Więcej »

Informację wytworzył:Alina Sarnecka
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2013-03-05 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-21 10:04:51
Data modyfikacji:2014-10-21 10:06:08
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

Więcej »

Informację wytworzył:Helena Maryjanowska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2013-08-02 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-21 09:59:51
Data modyfikacji:2014-10-21 10:06:42
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

Więcej »

Informację wytworzył:Helena Maryjanowska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2013-08-02 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-21 09:56:58
Data modyfikacji:2014-10-21 10:07:01
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Więcej »

Informację wytworzył:Grażyna Płoszajska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2013-03-25 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-21 09:47:26
Data modyfikacji:2014-10-22 09:26:03
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Więcej »

Informację wytworzył:Agnieszka Radzimska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-06-18 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-21 09:43:18
Data modyfikacji:2014-10-21 09:53:23
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Więcej »

Informację wytworzył:Elżbieta Wysokińska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-08-06 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-21 09:38:07
Data modyfikacji:2014-10-21 09:53:39
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Więcej »

Informację wytworzył:Monika Łukaszewicz
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2013-08-13 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-13 16:14:17
Data modyfikacji:2014-10-22 09:42:31
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

Więcej »

Informację wytworzył:Antonina Karpowicz-Zbińkowska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-04-28 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-13 15:05:35
Data modyfikacji:2014-10-21 15:08:06
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Więcej »

Informację wytworzył:Elżbieta Wysokińska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-08-01 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-09 14:24:12
Data modyfikacji:2014-10-21 09:55:22
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014

Więcej »

Informację wytworzył:Renata Karnas
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2013-12-18 00:00:00
Data udostępnienia:2014-09-19 09:33:56
Data modyfikacji:2014-10-21 09:56:00
   

Strona 2 z 26

<< Pierwsza < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>