Strona główna Akty prawne

Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2012-01-27 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-21 13:11:48
Data modyfikacji:-
 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2013-12-06 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-21 13:09:21
Data modyfikacji:-
   

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2014-08-30 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-21 13:07:24
Data modyfikacji:-
   

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2013-06-13 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-21 13:05:47
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2012-03-22 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-21 10:26:23
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

Więcej »

Informację wytworzył:Andrzej Urmański
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-08-27 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-21 10:18:41
Data modyfikacji:2014-10-21 10:20:13
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

Więcej »

Informację wytworzył:Wojciech Dobrowolski
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2011-10-04 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-21 10:15:55
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2011 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

Więcej »

Informację wytworzył:Wojciech Dobrowolski
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2011-08-09 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-21 10:13:34
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Więcej »

Informację wytworzył:Alina Sarnecka
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2013-03-05 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-21 10:04:51
Data modyfikacji:2014-10-21 10:06:08
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

Więcej »

Informację wytworzył:Helena Maryjanowska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2013-08-02 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-21 09:59:51
Data modyfikacji:2014-10-21 10:06:42
   

Strona 2 z 26

<< Pierwsza < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>