Strona główna Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

Więcej »

Informację wytworzył:Radosław Dąbrowski
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:2010-01-13 00:00:00
Data udostępnienia:2010-01-18 14:12:56
Data modyfikacji:2011-02-22 11:39:41
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat

Więcej »

Informację wytworzył:Jacek Falkowski
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:2010-01-08 00:00:00
Data udostępnienia:2010-01-15 09:46:53
Data modyfikacji:2011-02-22 11:40:11
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010

Więcej »

Informację wytworzył:Czesława Urszula Kunkiewicz-Waligóra
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:2009-12-22 00:00:00
Data udostępnienia:2010-01-04 23:17:22
Data modyfikacji:2011-02-22 15:13:42
   

Ustawa o zmianie ustawy — Karta Nauczyciela z dnia 19 listopada 2009 r.

Więcej »

Informację wytworzył:Elżbieta Wysokińska
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:2009-12-22 00:00:00
Data udostępnienia:2009-12-22 14:34:03
Data modyfikacji:2011-02-22 11:41:19
   

Uchwała Rady Ministrów nr 216/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”

Więcej »

Informację wytworzył:Alina Sarnecka
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:2009-12-10 00:00:00
Data udostępnienia:2009-12-16 10:25:47
Data modyfikacji:2011-02-22 11:42:02
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Więcej »

Informację wytworzył:Monika Jabłońska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:2009-11-25 00:00:00
Data udostępnienia:2009-11-26 11:28:45
Data modyfikacji:2011-02-22 11:42:35
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur

Więcej »

Informację wytworzył:Marzenna Szczepańska
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:2009-11-09 00:00:00
Data udostępnienia:2009-11-09 13:57:31
Data modyfikacji:2011-02-22 11:43:09
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Więcej »

Informację wytworzył:Marzenna Szczepańska
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:2009-11-09 00:00:00
Data udostępnienia:2009-11-09 13:52:30
Data modyfikacji:2011-02-22 11:43:51
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: górnik eksploatacji podziemnej, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, monter instalacji gazowych, monter instrumentów muzycznych, monter sieci komunalnych, stolarz, technik hydrolog, technik instrumentów muzycznych, technik meteorolog i technik papiernictwa

Więcej »

Informację wytworzył:Anna Wasiak
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:2008-06-24 00:00:00
Data udostępnienia:2009-09-10 12:15:40
Data modyfikacji:2011-02-22 11:47:06
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Więcej »

Informację wytworzył:Urszula Witkowska
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:2009-09-01 00:00:00
Data udostępnienia:2009-09-03 09:05:42
Data modyfikacji:2011-02-22 11:44:37
   

Strona 13 z 24

<< Pierwsza < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnia >>