Strona główna Akty prawne

Uchwała nr 125/2010 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

Więcej »

Informację wytworzył:Beata Kosiec
Informację udostępnił:Tomasz Skiba
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2010-08-24 00:00:00
Data udostępnienia:2010-08-24 14:00:24
Data modyfikacji:-
 

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2009 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 „Oświata i wychowanie” oraz kwot tych dotacji

Więcej »

Informację wytworzył:Agnieszka Wawrzaszek-Łoś
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Sławomir Rybka
Data wytworzenia:2010-07-21 00:00:00
Data udostępnienia:2010-07-21 11:54:10
Data modyfikacji:2010-07-21 12:00:49
   

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie powołania Rady Oświaty Polonijnej

Więcej »

Informację wytworzył:Bartłomiej Radecki
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2010-07-15 00:00:00
Data udostępnienia:2010-07-15 13:36:05
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: cieśla, elektryk, opiekunka środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, posadzkarz, renowator zabytków architektury, technik elektryk, technik leśnik, technik prac biurowych i technik wiertnik

Więcej »

Informację wytworzył:Małgorzata Tracz
Informację udostępnił:Tomasz Skiba
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:2010-07-14 00:00:00
Data udostępnienia:2010-07-14 15:53:26
Data modyfikacji:2011-02-22 11:11:12
   

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

Więcej »

Informację wytworzył:Beata Kosiec
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:2010-06-15 00:00:00
Data udostępnienia:2010-06-15 13:21:21
Data modyfikacji:2011-02-22 11:12:22
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

 

Więcej »

Informację wytworzył:Zenon Frączek
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:2010-06-15 00:00:00
Data udostępnienia:2010-06-15 12:56:55
Data modyfikacji:2011-04-05 10:25:04
   

Uchwała Rady Ministrów nr76/2010 z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

Więcej »

Informację wytworzył:Beata Kosiec
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:2010-06-01 00:00:00
Data udostępnienia:2010-06-01 14:34:05
Data modyfikacji:2011-02-22 11:14:07
   

Założenia projektu ustawy o systemie informacji oświatowej

(wersja przyjęta przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2010 r.)

Więcej »

Informację wytworzył:Kinga Bartoszewska
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2010-05-05 00:00:00
Data udostępnienia:2010-05-05 10:20:15
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia

Więcej »

Informację wytworzył:Bartłomiej Radecki
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Sławomir Rybka
Data wytworzenia:2010-04-01 00:00:00
Data udostępnienia:2010-04-27 12:36:02
Data modyfikacji:2010-04-27 12:39:03
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

Więcej »

Informację wytworzył:Anna Wasiak
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:2011-01-27 00:00:00
Data udostępnienia:2010-04-27 11:10:22
Data modyfikacji:2011-01-27 14:39:32
   

Strona 13 z 26

<< Pierwsza < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnia >>