Strona główna Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik, górnik eksploatacji otworowej, korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, krawiec, mechanik precyzyjny, pszczelarz, technik górnictwa otworowego, technik informatyk, technik rachunkowości i zegarmistrz

Więcej »

Informację wytworzył:Małgorzata Tracz
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2010-10-07 00:00:00
Data udostępnienia:2010-10-08 13:41:42
Data modyfikacji:-
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Więcej »

Informację wytworzył:Monika Tłustowska
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2010-10-05 00:00:00
Data udostępnienia:2010-10-08 09:24:22
Data modyfikacji:2011-01-14 12:24:53
   

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I—III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

Więcej »

Informację wytworzył:Alina Sarnecka
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Tomasz Skiba
Data wytworzenia:2010-10-06 00:00:00
Data udostępnienia:2010-10-08 09:13:32
Data modyfikacji:2010-11-09 09:24:50
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Więcej »

Informację wytworzył:Bartłomiej Radecki
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2010-08-31 00:00:00
Data udostępnienia:2010-08-31 15:05:40
Data modyfikacji:2010-12-29 14:09:05
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Więcej »

Informację wytworzył:Emilia Różycka
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2010-08-31 10:57:24
Data modyfikacji:2011-02-22 15:00:13
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Więcej »

Informację wytworzył:Zenon Frączek
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2010-08-30 00:00:00
Data udostępnienia:2010-08-30 15:42:51
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Więcej »

Informację wytworzył:Małgorzata Szybalska
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Sławomir Rybka
Data wytworzenia:2010-08-30 00:00:00
Data udostępnienia:2010-08-30 11:30:03
Data modyfikacji:2010-08-30 15:42:16
   

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego

Więcej »

Informację wytworzył:Beata Kosiec
Informację udostępnił:Tomasz Skiba
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2010-08-24 00:00:00
Data udostępnienia:2010-08-24 14:05:59
Data modyfikacji:-
   

Uchwała nr 125/2010 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna" oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne

Więcej »

Informację wytworzył:Beata Kosiec
Informację udostępnił:Tomasz Skiba
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2010-08-24 00:00:00
Data udostępnienia:2010-08-24 14:00:24
Data modyfikacji:-
   

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lipca 2010 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2009 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 „Oświata i wychowanie” oraz kwot tych dotacji

Więcej »

Informację wytworzył:Agnieszka Wawrzaszek-Łoś
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Sławomir Rybka
Data wytworzenia:2010-07-21 00:00:00
Data udostępnienia:2010-07-21 11:54:10
Data modyfikacji:2010-07-21 12:00:49
   

Strona 13 z 26

<< Pierwsza < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnia >>