Strona główna Akty prawne Akty prawne obowiązujące

Decyzja nr 4 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.07.2011 r. w sprawie statutu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

Więcej »

Informację wytworzył:Jolanta Wach
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2011-07-29 00:00:00
Data udostępnienia:2011-07-29 12:49:07
Data modyfikacji:2011-07-29 12:51:24
 

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie wykazu jednostek , którym przyznano w 2010 roku dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 „Oświata i Wychowanie” oraz kwot tych dotacji

Więcej »

Informację wytworzył:Magda Trzmiel
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:2012-02-21 00:00:00
Data udostępnienia:2012-02-21 10:53:56
Data modyfikacji:2012-02-21 10:59:53
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Więcej »

Informację wytworzył:Renata Karnas
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2011-08-08 00:00:00
Data udostępnienia:2011-08-08 09:49:43
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego

Więcej »

Informację wytworzył:Agnieszka Radzimska
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2011-07-13 00:00:00
Data udostępnienia:2011-07-13 15:21:02
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w następujących zawodach: dekarz, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, murarz, technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik geodeta, technik geofizyk, technik urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie i wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych

Więcej »

Informację wytworzył:Anna Bąkiewicz
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2011-07-12 00:00:00
Data udostępnienia:2011-07-12 15:51:51
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik dźwięku, technik elektronik, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik organizacji reklamy, technik realizacji dźwięku, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych i technik usług pocztowych i finansowych

Więcej »

Informację wytworzył:Emilia Maciejewska
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2011-07-12 00:00:00
Data udostępnienia:2011-07-12 15:48:11
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Więcej »

Informację wytworzył:Anna Wasiak
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:2011-05-30 00:00:00
Data udostępnienia:2011-05-30 13:14:57
Data modyfikacji:2011-05-30 13:25:56
   

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

Więcej »

Informację wytworzył:Kinga Bartoszewska
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2011-07-08 00:00:00
Data udostępnienia:2011-07-08 13:53:39
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej gastronomii, operator maszyn leśnych, opiekun medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego i technik weterynarii

Więcej »

Informację wytworzył:Monika Paziewska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2011-03-07 00:00:00
Data udostępnienia:2011-03-10 12:19:41
Data modyfikacji:2011-03-21 14:36:08
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 

Więcej »

Informację wytworzył:Anna Wasiak
Informację udostępnił:Karolina Łukaszewicz
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2011-02-22 00:00:00
Data udostępnienia:2011-02-22 13:49:39
Data modyfikacji:-
   

Strona 10 z 26

<< Pierwsza < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>