Strona główna Akty prawne Akty prawne obowiązujące

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Więcej »

Informację wytworzył:Joanna Wrona
Informację udostępnił:Tomasz Skiba
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2010-12-03 00:00:00
Data udostępnienia:2010-12-03 16:15:03
Data modyfikacji:-
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

Więcej »

Informację wytworzył:Joanna Wrona
Informację udostępnił:Tomasz Skiba
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2010-12-03 00:00:00
Data udostępnienia:2010-12-03 16:13:07
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach

Więcej »

Informację wytworzył:Joanna Wrona
Informację udostępnił:Tomasz Skiba
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2010-12-03 00:00:00
Data udostępnienia:2010-12-03 16:11:21
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Więcej »

Informację wytworzył:Joanna Wrona
Informację udostępnił:Tomasz Skiba
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2010-12-03 00:00:00
Data udostępnienia:2010-12-03 16:09:54
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Więcej »

Informację wytworzył:Joanna Wrona
Informację udostępnił:Tomasz Skiba
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2010-12-03 00:00:00
Data udostępnienia:2010-12-03 16:06:53
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: betoniarz-zbrojarz, fryzjer, kamieniarz, malarz-tapeciarz, ślusarz, technik geolog, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i zdun

Więcej »

Informację wytworzył:Małgorzata Tracz
Informację udostępnił:Tomasz Skiba
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2010-11-09 00:00:00
Data udostępnienia:2010-11-09 11:01:50
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: drukarz, introligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik administracji, technik drogownictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki wiejskiej

Więcej »

Informację wytworzył:Jadwiga Parada
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Sławomir Rybka
Data wytworzenia:2010-10-25 00:00:00
Data udostępnienia:2010-10-25 09:14:37
Data modyfikacji:2010-10-25 09:21:53
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Więcej »

Informację wytworzył:Emilia Różycka
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Karolina Łukaszewicz
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2010-08-31 10:57:24
Data modyfikacji:2011-02-22 15:00:13
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik, górnik eksploatacji otworowej, korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, krawiec, mechanik precyzyjny, pszczelarz, technik górnictwa otworowego, technik informatyk, technik rachunkowości i zegarmistrz

Więcej »

Informację wytworzył:Małgorzata Tracz
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2010-10-07 00:00:00
Data udostępnienia:2010-10-08 13:41:42
Data modyfikacji:-
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Więcej »

Informację wytworzył:Monika Tłustowska
Informację udostępnił:Sławomir Rybka
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2010-10-05 00:00:00
Data udostępnienia:2010-10-08 09:24:22
Data modyfikacji:2011-01-14 12:24:53
   

Strona 10 z 24

<< Pierwsza < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>