Strona główna Akty prawne Projekty aktów prawnych od 2008

Opracowywane przez Ministra Edukacji Narodowej projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw i projekty rozporządzeń oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w części zatytułowanej Rządowy Proces Legislacyjny. W związku z tym uprzejmie informujemy, że od dnia 15 września 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczane są jedynie tytuły ww. projektów, po wybraniu których następuje automatyczne przekierowanie bezpośrednio do danego projektu opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.


Informację wytworzył:Helena Maryjanowska
Informację udostępnił:Hanna Lipińska
Informację zmodyfikował:Hanna Lipińska
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2015-07-24 17:34:01
Data modyfikacji:2015-07-24 17:53:04
 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli


Informację wytworzył:Renata Roman-Socha
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-07-06 00:00:00
Data udostępnienia:2015-07-06 15:49:26
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i formy prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii


Informację wytworzył:Teresa Szopińska-Grodzka
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2015-07-03 10:38:20
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego


Informację wytworzył:Aleksander Tynelski
Informację udostępnił:Hanna Lipińska
Informację zmodyfikował:Hanna Lipińska
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2015-06-23 13:11:14
Data modyfikacji:2015-06-23 13:14:54
   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych


Informację wytworzył:Marzenna Szczepańska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-06-19 00:00:00
Data udostępnienia:2015-06-19 14:47:27
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu


Informację wytworzył:Magdalena Wantoła-Szumera
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-06-17 00:00:00
Data udostępnienia:2015-06-17 16:04:42
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych


Informację wytworzył:Magdalena Wantoła-Szumera
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2015-06-11 00:00:00
Data udostępnienia:2015-06-11 12:16:30
Data modyfikacji:2015-06-11 12:18:01
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach


Informację wytworzył:Monika Fibich
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-05-15 00:00:00
Data udostępnienia:2015-05-15 16:02:08
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych w 2015 r.


Informację wytworzył:Cezary Zawistowski
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-05-13 00:00:00
Data udostępnienia:2015-05-13 14:14:33
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna +"


Informację wytworzył:Mariusz Tokarski
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-05-08 00:00:00
Data udostępnienia:2015-05-08 15:25:29
Data modyfikacji:-
   

Strona 1 z 48

<< Pierwsza < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>