Strona główna Akty prawne Projekty aktów prawnych od 2008

Opracowywane przez Ministra Edukacji Narodowej projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw i projekty rozporządzeń oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w części zatytułowanej Rządowy Proces Legislacyjny. W związku z tym uprzejmie informujemy, że od dnia 15 września 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczane są jedynie tytuły ww. projektów, po wybraniu których następuje automatyczne przekierowanie bezpośrednio do danego projektu opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej


Informację wytworzył:Monika Jabłońska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2015-02-17 00:00:00
Data udostępnienia:2015-03-03 08:52:42
Data modyfikacji:2015-03-03 08:54:27
 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


Informację wytworzył:Magdalena Wantoła-Szumera
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-02-11 00:00:00
Data udostępnienia:2015-02-11 12:37:11
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych


Informację wytworzył:Joanna Kasińska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-02-03 00:00:00
Data udostępnienia:2015-02-03 14:43:53
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe


Informację wytworzył:Krzysztof Klefas
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-02-03 00:00:00
Data udostępnienia:2015-02-03 14:35:54
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, a także w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia (...)


Informację wytworzył:Bożena Koniorczyk
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2015-01-30 00:00:00
Data udostępnienia:2015-01-30 16:10:38
Data modyfikacji:2015-02-16 12:40:21
   

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty


Informację wytworzył:Beata Kosiec
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2015-01-28 00:00:00
Data udostępnienia:2015-01-28 09:36:27
Data modyfikacji:2015-01-28 09:38:59
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad postępowania w celu uznania wykształcenia uzyskanego za granicą


Informację wytworzył:Dorota Lewandowska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-01-27 00:00:00
Data udostępnienia:2015-01-27 15:36:44
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń”

Informację wytworzył:Alina Sarnecka
Informację udostępnił:Hanna Lipińska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2015-01-22 15:22:25
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego


Informację wytworzył:Antonina Karpowicz-Zbińkowska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Hanna Lipińska
Data wytworzenia:2015-01-16 00:00:00
Data udostępnienia:2015-01-16 16:03:41
Data modyfikacji:2015-01-19 15:26:14
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego


Informację wytworzył:Dorota Igielska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-01-14 00:00:00
Data udostępnienia:2015-01-14 11:20:53
Data modyfikacji:2015-01-14 11:22:00
   

Strona 1 z 46

<< Pierwsza < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>