Strona główna Akty prawne Projekty aktów prawnych od 2008

Opracowywane przez Ministra Edukacji Narodowej projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw i projekty rozporządzeń oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w części zatytułowanej Rządowy Proces Legislacyjny. W związku z tym uprzejmie informujemy, że od dnia 15 września 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczane są jedynie tytuły ww. projektów, po wybraniu których następuje automatyczne przekierowanie bezpośrednio do danego projektu opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących


Informację wytworzył:Beata Pietrzyk
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-04-17 00:00:00
Data udostępnienia:2014-04-18 09:46:51
Data modyfikacji:2014-04-18 09:53:18
 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży


Informację wytworzył:Bożena Michalik
Informację udostępnił:Hanna Lipińska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-04-11 00:00:00
Data udostępnienia:2014-04-11 18:44:45
Data modyfikacji:2014-04-18 09:52:43
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Informację wytworzył:Alina Sarnecka
Informację udostępnił:Hanna Lipińska
Informację zmodyfikował:Hanna Lipińska
Data wytworzenia:2014-04-01 00:00:00
Data udostępnienia:2014-04-01 09:09:38
Data modyfikacji:2014-04-01 09:49:16
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Informację wytworzył:Agnieszka Radzimska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-03-28 00:00:00
Data udostępnienia:2014-03-28 16:02:06
Data modyfikacji:2014-03-28 16:06:19
   

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych


Informację wytworzył:Magdalena Wantoła-Szumera
Informację udostępnił:Hanna Lipińska
Informację zmodyfikował:Hanna Lipińska
Data wytworzenia:2014-02-27 00:00:00
Data udostępnienia:2014-02-27 11:20:15
Data modyfikacji:2014-02-27 11:28:37
   

Projekt zmiany ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie informacji oświatowej


Informację wytworzył:Małgorzata Szybalska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-02-19 00:00:00
Data udostępnienia:2014-02-19 13:16:10
Data modyfikacji:2014-02-19 16:54:10
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

Informację wytworzył:Grażyna Płoszajska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-02-10 00:00:00
Data udostępnienia:2014-02-10 12:17:43
Data modyfikacji:2014-02-10 12:34:34
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

Więcej »

Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Hanna Lipińska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2014-02-07 14:53:30
Data modyfikacji:2014-02-10 08:50:24
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Więcej »

Informację wytworzył:Marian Romanowski
Informację udostępnił:Hanna Lipińska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-02-06 00:00:00
Data udostępnienia:2014-02-07 14:21:49
Data modyfikacji:2014-02-10 08:52:54
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Więcej »

Informację wytworzył:Bartłomiej Krasnowski
Informację udostępnił:Hanna Lipińska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-02-06 00:00:00
Data udostępnienia:2014-02-07 13:55:23
Data modyfikacji:2014-02-10 08:53:52
   

Strona 1 z 42

<< Pierwsza < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>