Strona główna Akty prawne Projekty aktów prawnych od 2008

Opracowywane przez Ministra Edukacji Narodowej projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw i projekty rozporządzeń oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w części zatytułowanej Rządowy Proces Legislacyjny. W związku z tym uprzejmie informujemy, że od dnia 15 września 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczane są jedynie tytuły ww. projektów, po wybraniu których następuje automatyczne przekierowanie bezpośrednio do danego projektu opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego


Informację wytworzył:Urszula Witkowska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-03-20 00:00:00
Data udostępnienia:2015-03-23 13:06:43
Data modyfikacji:-
 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych


Informację wytworzył:Urszula Witkowska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-03-20 00:00:00
Data udostępnienia:2015-03-23 12:59:32
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy


Informację wytworzył:Agnieszka Radzimska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2015-03-06 00:00:00
Data udostępnienia:2015-03-06 10:33:22
Data modyfikacji:2015-03-06 10:35:12
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej


Informację wytworzył:Monika Jabłońska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2015-02-17 00:00:00
Data udostępnienia:2015-03-03 08:52:42
Data modyfikacji:2015-03-03 08:54:27
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


Informację wytworzył:Magdalena Wantoła-Szumera
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-02-11 00:00:00
Data udostępnienia:2015-02-11 12:37:11
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych


Informację wytworzył:Joanna Kasińska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-02-03 00:00:00
Data udostępnienia:2015-02-03 14:43:53
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe


Informację wytworzył:Krzysztof Klefas
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-02-03 00:00:00
Data udostępnienia:2015-02-03 14:35:54
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, a także w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia (...)


Informację wytworzył:Bożena Koniorczyk
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2015-01-30 00:00:00
Data udostępnienia:2015-01-30 16:10:38
Data modyfikacji:2015-02-16 12:40:21
   

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty


Informację wytworzył:Beata Kosiec
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2015-01-28 00:00:00
Data udostępnienia:2015-01-28 09:36:27
Data modyfikacji:2015-01-28 09:38:59
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad postępowania w celu uznania wykształcenia uzyskanego za granicą


Informację wytworzył:Dorota Lewandowska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-01-27 00:00:00
Data udostępnienia:2015-01-27 15:36:44
Data modyfikacji:-
   

Strona 1 z 46

<< Pierwsza < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>