Strona główna Akty prawne Projekty aktów prawnych od 2008

Opracowywane przez Ministra Edukacji Narodowej projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw i projekty rozporządzeń oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w części zatytułowanej Rządowy Proces Legislacyjny. W związku z tym uprzejmie informujemy, że od dnia 15 września 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczane są jedynie tytuły ww. projektów, po wybraniu których następuje automatyczne przekierowanie bezpośrednio do danego projektu opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.
 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty


Informację wytworzył:Beata Kosiec
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2015-01-28 00:00:00
Data udostępnienia:2015-01-28 09:36:27
Data modyfikacji:2015-01-28 09:38:59
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad postępowania w celu uznania wykształcenia uzyskanego za granicą


Informację wytworzył:Dorota Lewandowska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2015-01-27 00:00:00
Data udostępnienia:2015-01-27 15:36:44
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń”

Informację wytworzył:Alina Sarnecka
Informację udostępnił:Hanna Lipińska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2015-01-22 15:22:25
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego


Informację wytworzył:Antonina Karpowicz-Zbińkowska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Hanna Lipińska
Data wytworzenia:2015-01-16 00:00:00
Data udostępnienia:2015-01-16 16:03:41
Data modyfikacji:2015-01-19 15:26:14
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego


Informację wytworzył:Dorota Igielska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-01-14 00:00:00
Data udostępnienia:2015-01-14 11:20:53
Data modyfikacji:2015-01-14 11:22:00
   

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach


Informację wytworzył:
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2014-12-29 00:00:00
Data udostępnienia:2014-12-29 15:02:24
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych


Informację wytworzył:Bożena Michalik
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2014-12-15 00:00:00
Data udostępnienia:2014-12-15 16:31:14
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia


Informację wytworzył:Joanna Iwaszkiewicz
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2014-12-03 00:00:00
Data udostępnienia:2014-12-03 17:59:16
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach


Informację wytworzył:Monika Fibich
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-11-17 00:00:00
Data udostępnienia:2014-11-17 12:03:47
Data modyfikacji:2014-11-17 12:05:45
   

Strona 1 z 45

<< Pierwsza < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>