Strona główna Akty prawne Projekty aktów prawnych od 2008

Opracowywane przez Ministra Edukacji Narodowej projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw i projekty rozporządzeń oraz wszelkie dokumenty dotyczące prac nad tymi projektami, publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w części zatytułowanej Rządowy Proces Legislacyjny. W związku z tym uprzejmie informujemy, że od dnia 15 września 2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczane są jedynie tytuły ww. projektów, po wybraniu których następuje automatyczne przekierowanie bezpośrednio do danego projektu opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych


Informację wytworzył:Bożena Michalik
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2014-12-15 00:00:00
Data udostępnienia:2014-12-15 16:31:14
Data modyfikacji:-
 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia


Informację wytworzył:Joanna Iwaszkiewicz
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2014-12-03 00:00:00
Data udostępnienia:2014-12-03 17:59:16
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach


Informację wytworzył:Monika Fibich
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-11-17 00:00:00
Data udostępnienia:2014-11-17 12:03:47
Data modyfikacji:2014-11-17 12:05:45
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących


Informację wytworzył:Zbigniew Ciosek
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2014-11-10 00:00:00
Data udostępnienia:2014-11-10 11:57:44
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015


Informację wytworzył:Renata Karnas
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-10-10 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-10 16:44:19
Data modyfikacji:2014-10-10 16:47:33
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego


Informację wytworzył:Monika Łukaszewicz
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-10-02 00:00:00
Data udostępnienia:2014-10-02 09:40:06
Data modyfikacji:2014-10-02 09:42:47
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych


Informację wytworzył:Alina Sarnecka
Informację udostępnił:Hanna Lipińska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:-
Data udostępnienia:2014-08-28 10:17:20
Data modyfikacji:2014-10-10 16:44:05
   

Projekt założeń projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji


Informację wytworzył:Lech Boguta
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-08-01 00:00:00
Data udostępnienia:2014-08-01 17:24:38
Data modyfikacji:2014-08-01 17:31:04
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania


Informację wytworzył:Beata Kosiec
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia:2014-07-24 00:00:00
Data udostępnienia:2014-07-24 16:20:25
Data modyfikacji:-
   

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad


Informację wytworzył:Agnieszka Mokrogulska
Informację udostępnił:Natalia Zakrzewska
Informację zmodyfikował:Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia:2014-07-24 00:00:00
Data udostępnienia:2014-07-24 11:54:23
Data modyfikacji:2014-07-24 11:55:16
   

Strona 1 z 44

<< Pierwsza < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>