Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

Treść rozporządzenia - 41 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Krystyna Tomasiewicz
Informację wprowadził do BIP: Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia informacji: 2009-03-02
Data udostępnienia w BIP: 2009-03-02
Data ostatniej aktualizacji:

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Treść ustawy - 48 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Irena Ewa Lubbe
Informację wprowadził do BIP: Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP: 2009-02-18
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia
(wchodzi w życie w dniu 30 stycznia 2009 r.)

Treść rozporządzenia - 120 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Małgorzata Szybalska
Informację wprowadził do BIP: Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia informacji: 2009-01-20
Data udostępnienia w BIP: 2009-01-20
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(wchodzi w życie w dniu 30 stycznia 2009 r.)

Treść rozporządzenia - 39 KB

Treść załącznika nr 1 - 56 KB

Treść załącznika nr 2 - 387 KB

Treść załącznika nr 3 - 51 KB

Treść załącznika nr 4 - 1 517 KB

Treść załącznika nr 5 - 90 KB

Treść załącznika nr 6 - 41 KB

Treść załącznika nr 7 - 70 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Małgorzata Szybalska
Informację wprowadził do BIP: Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia informacji: 2009-01-20
Data udostępnienia w BIP: 2009-01-20
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-09

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Treść rozporządzenia - 43 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Romuald Ponczek
Informację wprowadził do BIP: Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia informacji: 2008-11-06
Data udostępnienia w BIP: 2008-11-10
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Treść rozporządzenia - 157 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Romuald Ponczek
Informację wprowadził do BIP: Natalia Zakrzewska
Data wytworzenia informacji: 2008-11-06
Data udostępnienia w BIP: 2008-11-10
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Treść rozporządzenia - 65 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Zenon Frączek
Informację wprowadził do BIP: Krzysztof Warecki
Data wytworzenia informacji: 2008-10-28
Data udostępnienia w BIP: 2008-10-28
Data ostatniej aktualizacji:

Uchwała nr 179/2008 Rady Ministrów z dnia 16 września 2008r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

Treść uchwały - 416 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Lidia Jóźwiak
Informację wprowadził do BIP: Mariusz Pulkowski
Data wytworzenia informacji: 2008-09-16
Data udostępnienia w BIP: 2008-10-03
Data ostatniej aktualizacji:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

Treść rozporządzenia - 43 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Lidia Jóźwiak
Informację wprowadził do BIP: Mariusz Pulkowski
Data wytworzenia informacji: 2008-09-16
Data udostępnienia w BIP: 2008-10-03
Data ostatniej aktualizacji:

UCHWAŁA Nr 172/2008 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2008 - 2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

Treść uchwały - 51 KB

Treść załącznika - 160 KB

Treść uzasadnienia - 42 KB

Harmonogram realizacji programu w 2008 r. - 68 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Teresa Szopińska
Informację wprowadził do BIP: Mariusz Pulkowski
Data wytworzenia informacji: 2008-08-19
Data udostępnienia w BIP: 2008-09-08
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 roku w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty

Treść rozporządzenia - 37 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Jan Chojnacki
Informację wprowadził do BIP: Mariusz Pulkowski
Data wytworzenia informacji: 2008-09-04
Data udostępnienia w BIP: 2008-09-05
Data ostatniej aktualizacji:

Zarządzenie nr 14 Dyrektora Generalnego w sprawie ogólnych zasad funkcjonowania i przeprowadzania audytu wewnętrznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej

zarzadzenie_20080902.pdf - 3 455 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Janina Pałczyńska
Informację wprowadził do BIP: Mariusz Pulkowski
Data wytworzenia informacji: 2008-09-02
Data udostępnienia w BIP: 2008-09-02
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

rozporzadzenie_20080829 - 48 KB

rozporzadzenie_20080829_uzasadnienie - 60 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Krystyna Kiernozek
Informację wprowadził do BIP: Mariusz Pulkowski
Data wytworzenia informacji: 2008-08-29
Data udostępnienia w BIP: 2008-08-29
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-03

Uchwała Nr 152/2008 Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2008 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – Wyprawka szkolna”

uchwala_20080805 - 21 KB

uchwala_20080805_zalacznik - 68 KB

uchwala_20080805_uzasadnienie - 17 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Beata Kosiec
Informację wprowadził do BIP: Mariusz Pulkowski
Data wytworzenia informacji: 2008-08-05
Data udostępnienia w BIP: 2008-08-29
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników

rozporzadzenie_20080805 - 34 KB

rozporzadzenie_20080805_uzasadnienie - 57 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Beata Kosiec
Informację wprowadził do BIP: Mariusz Pulkowski
Data wytworzenia informacji: 2008-08-05
Data udostępnienia w BIP: 2008-08-29
Data ostatniej aktualizacji:

Zarządzenie Nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2008r., dotyczące powołanie Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej.

Treść zarządzenia - 984 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Janusz Krupa
Informację wprowadził do BIP: Mariusz Pulkowski
Data wytworzenia informacji: 2008-06-17
Data udostępnienia w BIP: 2008-07-22
Data ostatniej aktualizacji:

ZARZĄDZENIE Nr 8 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową

Treść zarządzenia - 36 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Agata Grzymek
Informację wprowadził do BIP: Mariusz Pulkowski
Data wytworzenia informacji: 2008-07-18
Data udostępnienia w BIP: 2008-07-15
Data ostatniej aktualizacji:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Treść rozporządzenia - 40 KB

Uzasadnienie - 68 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Emilia Różycka
Informację wprowadził do BIP: Mariusz Pulkowski
Data wytworzenia informacji: 2008-06-13
Data udostępnienia w BIP: 2008-07-15
Data ostatniej aktualizacji:

Zarządzenie Nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego

zarzadzenie_20080618.pdf - 281 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Marzena Młodziejewska
Informację wprowadził do BIP: Krzysztof Warecki
Data wytworzenia informacji: 2008-06-18
Data udostępnienia w BIP: 2008-06-19
Data ostatniej aktualizacji:

INSTRUKCJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO Z DNIA 22 MAJA 2008 ROKU W SPRAWIE WYMAGAŃ HIGIENICZNO – SANITARNYCH DLA STACJONARNYCH OBOZÓW POD NAMIOTAM

instrukcja_20080522.pdf - 137 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Jan Orgelbrand
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2008-05-29
Data udostępnienia w BIP: 2008-05-29
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

rozporzadzenie_20080418.pdf (Dz.U. Nr 72, poz. 420) - 67 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Zenon Frączek
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2008-05-05
Data udostępnienia w BIP: 2008-05-05
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

rozporzadzenie_20080311.pdf - 36 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Krzysztof Faliński
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2008-03-14
Data udostępnienia w BIP: 2008-03-14
Data ostatniej aktualizacji:

Zarządzenie Nr 4 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie powołania Rady Edukacji Narodowej

zarzadzenie_20080306.pdf - 515 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył:
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2008-03-06
Data udostępnienia w BIP: 2008-03-06
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008

rozporzadzenie_20071221.pdf - 515 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Jerzy Jakubczuk
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2008-03-05
Data udostępnienia w BIP: 2008-03-05
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

rozporzadzenie_20080110.pdf - 34 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Anna Porębska
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2008-01-18
Data udostępnienia w BIP: 2008-01-18
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

rozporzadzenie_20080107_1.pdf - 26 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Elżbieta Ziegler
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2008-01-14
Data udostępnienia w BIP: 2008-01-14
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-14

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - w wersji skierowanej do publikacji

rozporzadzenie_20080107.pdf - 50 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Elżbieta Ziegler
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2008-01-08
Data udostępnienia w BIP: 2008-01-08
Data ostatniej aktualizacji:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

ustawa_20071206.pdf - 17 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Artur Klawenek
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2008-01-09
Data udostępnienia w BIP: 2008-01-09
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)

rozporzadzenie_20071114.pdf - 61 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Artur Klawenek
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2008-02-04
Data udostępnienia w BIP: 2008-02-04
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2007 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: fototechnik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, modelarz odlewniczy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa podziemnego, technik ochrony środowiska, technik odlewnik i technik technologii drewna (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 213, poz. 1569)

rozporzadzenie_20071024.pdf - 5 971 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Małgorzata Śliwińska
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-12-20
Data udostępnienia w BIP: 2007-12-20
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

rozporzadzenie_20070905.pdf - 63 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Andrzej Urmański
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-09-21
Data udostępnienia w BIP: 2007-09-21
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne

rozporzadzenie_20070822.pdf - 30 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Agata Langner
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-09-21
Data udostępnienia w BIP: 2007-09-21
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2007 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych.
Rozporządzenie kierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

rozporzadzenie_20070918.pdf - 84 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Magdalena Wantoła-Szumera
Informację wprowadził do BIP: Krzysztof Warecki
Data wytworzenia informacji: 2007-09-18
Data udostępnienia w BIP: 2007-09-19
Data ostatniej aktualizacji:

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

ustawa_20070823.pdf - 24 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Dorota Igielska
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-09-13
Data udostępnienia w BIP: 2007-09-13
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

rozporzadzenie_28082007.pdf - 159 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Antonina Karpowicz-Zbińkowska
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-09-04
Data udostępnienia w BIP: 2007-09-04
Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-04

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

rozporzadzenie_20070806.pdf - 32 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Magdalena Wantoła-Szumera
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-09-06
Data udostępnienia w BIP: 2007-09-06
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

rozporzadzenie_20070823.pdf - 28 KB

rozporzadzenie_20070823_1.pdf - 39 KB

rozporzadzenie_20070823_2.pdf - 413 KB

rozporzadzenie_20070823_3.pdf - 459 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Antonina Karpowicz-Zbińkowska
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-09-04
Data udostępnienia w BIP: 2007-09-04
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

rozporzadzenie_20070828.pdf - 22 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Danuta Dzido
Informację wprowadził do BIP: Krzysztof Warecki
Data wytworzenia informacji: 2007-08-31
Data udostępnienia w BIP: 2007-08-31
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

rozporzadzenie_20070727.pdf - 46 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Zenon Frączek
Informację wprowadził do BIP: Krzysztof Warecki
Data wytworzenia informacji: 2007-08-10
Data udostępnienia w BIP: 2007-08-10
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. uchylające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

rozporzadzenie_24072007.pdf - 32 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Krystyna Kiernozek
Informację wprowadził do BIP: Krzysztof Warecki
Data wytworzenia informacji: 2007-08-01
Data udostępnienia w BIP: 2007-08-01
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

rozporzadzenie_13072007.pdf - 42 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Monika Tłustowska
Informację wprowadził do BIP: Krzysztof Warecki
Data wytworzenia informacji: 2007-07-24
Data udostępnienia w BIP: 2007-07-24
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

rozporzadzenie_03072007.pdf - 45 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Krystyna Kiernozek
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-07-19
Data udostępnienia w BIP: 2007-07-19
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa i technik obsługi turystycznej

rozporzadzenie_22112006.pdf - 24 KB


     Załączniki:

rozporzadzenie_22112006_01.pdf - 56 KB

rozporzadzenie_22112006_02.pdf - 51 KB

rozporzadzenie_22112006_03.pdf - 49 KB

rozporzadzenie_22112006_04.pdf - 56 KB

rozporzadzenie_22112006_05.pdf - 56 KB

rozporzadzenie_22112006_06.pdf - 62 KB

rozporzadzenie_22112006_07.pdf - 48 KB

rozporzadzenie_22112006_08.pdf - 51 KB

rozporzadzenie_22112006_09.pdf - 48 KB

rozporzadzenie_22112006_10.pdf - 53 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Małgorzata Śliwińska
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-07-17
Data udostępnienia w BIP: 2007-07-17
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

rozporzadzenie_26062007.pdf - 719 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Piotr Bartosiak
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-07-16
Data udostępnienia w BIP: 2007-07-16
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-16

Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

ustawa_090507.pdf - 22 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Urszula Kołowska
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-07-05
Data udostępnienia w BIP: 2007-07-05
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju

rozporzadzenie_020707.pdf - 172 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Cezary Zawistowski
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-07-04
Data udostępnienia w BIP: 2007-07-04
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-04

Uchwała Nr 116/2007 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów"

uchwala_020707.pdf - 54 KB

uchwala_020707_zalacznik.pdf - 85 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Cezary Zawistowski
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-07-03
Data udostępnienia w BIP: 2007-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-16

Uchwała Nr 97/2007 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

uchwala_240507.pdf - 29 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Cezary Zawistowski
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-05-30
Data udostępnienia w BIP: 2007-05-30
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-30

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wskazania Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej do pełnienia funkcji ośrodka informacji właściwego do informowania o zawodach regulowanych

rozporzadzenie_250407.pdf - 35 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Marian Romanowski
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-05-28
Data udostępnienia w BIP: 2007-05-28
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-28

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

ustawa_110407.pdf - 115 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Grażyna Olszewska
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-05-28
Data udostępnienia w BIP: 2007-05-28
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-28

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

rozporzadzenie_300407.pdf - 4 709 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Zenon Frączek
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-05-21
Data udostępnienia w BIP: 2007-05-21
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

rozporzadzenie_240407.pdf - 49 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Barbara Kuna
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-05-18
Data udostępnienia w BIP: 2007-05-18
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-18

Uchwała Nr 70/2007 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 r.w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

uchwala_240407.pdf - 44 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Barbara Kuna
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-05-10
Data udostępnienia w BIP: 2007-05-10
Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-10

Rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” przyjętego Uchwałą Rady Ministrów Nr 28/2007 z dnia 6 marca 2007 roku

uchwala_20070306.pdf - 13 KB

uchwala_20070306_zalacznik.pdf - 555 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Joanna Skrzypczyk
Informację wprowadził do BIP: Krzysztof Warecki
Data wytworzenia informacji: 2007-08-03
Data udostępnienia w BIP: 2007-08-03
Data ostatniej aktualizacji:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

rozporzadzenie_230207.pdf - 26 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył:
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-04-16
Data udostępnienia w BIP: 2007-07-09
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-09

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

rozporzadzenie_090207.pdf - 44 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył:
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-04-26
Data udostępnienia w BIP: 2007-04-30
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-30

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

rozporzadzenie_280307.pdf - 30 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Artur Klawenek
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-04-03
Data udostępnienia w BIP: 2007-04-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-03

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla uchodźców

rozporzadzenie_010207.pdf - 74 KB

rozporzadzenie_010207_uzasadnienie.pdf - 35 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Krystyna Kiernozek
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-03-26
Data udostępnienia w BIP: 2007-03-26
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-26

Zarządzenie Nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

zarzadzenie_200207.pdf - 37 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Anna Mikiel
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-02-21
Data udostępnienia w BIP: 2007-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-21

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz

rozporzadzenie_151206.pdf - 50 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Ryszard Szubański
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-01-04
Data udostępnienia w BIP: 2007-01-05
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-05

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

rozporzadzenie_301106.pdf - 36 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Krystyna Kiernozek
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2006-12-27
Data udostępnienia w BIP: 2007-01-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-05

Zarządzenie Nr 32 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2006 r. wprowadzające instrukcję w sprawie trybu planowania, przygotowania, przeprowadzania i dokumentowania kontroli prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

zarzadzenie_211206.pdf - 151 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył:
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2006-12-22
Data udostępnienia w BIP: 2006-12-27
Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-03

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela

rozporzadzenie_290906.pdf - 304 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Krzysztof Faliński
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2006-10-25
Data udostępnienia w BIP: 2006-10-27
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

rozporzadzenie_111006.pdf - 32 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Barbara Kuna
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2006-10-13
Data udostępnienia w BIP: 2006-10-13
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-13

Zarządzenie Nr 28 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży

zarzadzenie_290906.pdf - 117 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Maria Wantoła
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2006-10-03
Data udostępnienia w BIP: 2006-10-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-03

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

rozporzadzenie_080906_1.pdf - 113 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Zenon Frączek
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2006-09-15
Data udostępnienia w BIP: 2006-09-15
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-15

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

rozporzadzenie_080906_2.pdf - 66 KB

 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Zenon Frączek
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2006-09-15
Data udostępnienia w BIP: 2006-09-15
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-15

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

obwieszczenie_020806.pdf - 38 kB
 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Grzegorz Łaszczych
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2006-08-23
Data udostępnienia w BIP: 2006-08-23
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-23

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

rozporzadzenie_150706.pdf - 46 kB
 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Zenon Frączek
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2006-08-09
Data udostępnienia w BIP: 2006-08-09
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-09

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom objętym obowiązkiem szkolnym w klasach pierwszych szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w roku szkolnym 2006/2007

rozporzadzenie_rm_230506.pdf - 31 kB
 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył: Irmina Rożkiewicz
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji: 2006-05-31
Data udostępnienia w BIP: 2006-05-31
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-31

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

rozporzadzenie_190506.pdf - 24 kB
 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył:
Informację wprowadził do BIP: Marian Romanowski
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP: 2006-05-30
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-30

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej

rozporzadzenie_050506_2.pdf - 34 kB
 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył:
Informację wprowadził do BIP: Agata Opala
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP: 2006-05-10
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz zniesienia Ministerstwa Edukacji i Nauki

rozporzadzenie_050506_1.pdf - 34 kB
 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył:
Informację wprowadził do BIP: Agata Opala
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP: 2006-05-10
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-10

Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008

PPGR_Program_-_uchwala.pdf - 30 kB

PPGR_Program_-_zalacznik_do_uchwaly.pdf - 90 kB
 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył:
Informację wprowadził do BIP: Agata Opala
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP: 2006-05-09
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-09

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej

PPGR_Rozporzadzenie.pdf - 50,9 kB
 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył:
Informację wprowadził do BIP: Agata Opala
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP: 2006-05-05
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-09

Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym"

JST_uchwala_zmieniajaca.pdf - 79 kB
 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył:
Informację wprowadził do BIP: Agata Opala
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP: 2006-05-09
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-09

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie musza spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

Aktywizacja_nowelizacja_Rozporzadzenie_.pdf - 51,8 kB
 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył:
Informację wprowadził do BIP: Agata Opala
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP: 2006-05-05
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-09

Ustawa z dnia 26 stycznia 2006r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328)

ustawa_z_26.01.2006.pdf - 74,4 kB
 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył:
Informację wprowadził do BIP: Agata Opala
Data wytworzenia informacji:
Data udostępnienia w BIP: 2006-04-11
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-09

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

rozporzadzenie_wyrownywanie_szans_edukacyjnych.pdf - 55,2 kB
 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył:
Informację wprowadził do BIP: Agata Opala
Data wytworzenia informacji: 2006-04-10
Data udostępnienia w BIP: 2006-04-10
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-09

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

rozporzadzenie_6_marca_2006.pdf - 82,6 kB
 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył:
Informację wprowadził do BIP: Agata Opala
Data wytworzenia informacji: 2006-03-22
Data udostępnienia w BIP: 2006-03-22
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-09

Rozporządzenie ministra edukacji i nauki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006 (Dz. U. Nr 266, poz. 2231)

rozporzadzenie_z_221205.pdf - 73 kB

rozporzadzenie_z_221205_zalacznik.pdf - 83 kB
 

Podmiot udostępniający informacje: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Informację wytworzył:
Informację wprowadził do BIP: Agata Opala
Data wytworzenia informacji: 2006-02-21
Data udostępnienia w BIP: 2006-02-21
Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-09

 

     © 2005 Ministerstwo Edukacji Narodowej