DZIENNIK URZĘDOWY MEN

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Lp. Nazwisko i imię Stopień doktora nauk Jednostka nadająca Data nadania
1 2 3 4 5
1 Amine Hamdane Mohamed weterynaryjnych Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2001.11.09
2 Antoszkiewicz Zofia rolniczych
w zakresie zootechniki
Wydział Bioinżynierii Zwierząt 2001.06.27
3 Bełej Miroslaw technicznych
w zakresie geodezji i kartografii
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 2001.10.08
4 Biedunkiewicz Anna biologicznych
w zakresie biologii
Wydział Biologii 2001.10.12
5 Bogucka Bożena rolniczych
w zakresie agronomii
Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 2001.10.18
6 Bohdziewicz Krzysztof rolniczych
w zakresie technologii żywności i żywienia
Wydział Nauki o Żywności 2001.10.24
7 Duchnowski Robert technicznych
w zakresie geodezji i kartografii
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 2001.06.05
8 Fabisiewicz Monika rolniczych
w zakresie agronomii
Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 2001.03.22
9 Feszczyn Teresa Hanna teologicznych Wydział Teologii 2001.06.26
10 Franczak Anita biologicznych
w zakresie biologii
Wydział Biologii 2001.04.06
11 Frankowiak Anita Monika humanistycznych
w zakresie literaturoznawstwa
Wydział Humanistyczny 2001.05.29
12 Gerus-Gościewska Małgorzata technicznych
w zakresie geodezji i kartografii
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 2001.07.03
13 Giczewska Anna Małgorzata rolniczych
w zakresie technologii żywności i żywienia
Wydział Nauki o Żywności 2001.12.12
14 Głowacka Katarzyna biologicznych
w zakresie biologii
Wydział Biologii 2001.10.12
15 Gonkowski Sławomir weterynaryjnych Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2001.11.30
16 Grochowska Jolanta rolniczych
w zakresie kształtowania środowiska
Wydział Ochrony Środowiska I Rybactwa 2001.10.30
17 Grzybowska Barbara ekonomicznych
w zakresie nauk o zarządzaniu
Wydział Zarządzania i Administracji 2001.05.30
18 Jastrzębski Wiesław rolniczych
w zakresie agronomii
Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 2001.01.11
19 Jin Choi Seung humanistycznych
w zakresie literaturoznawstwa
Wydział Humanistyczny 2001.04.24
20 Kander Małgorzata Teresa weterynaryjnych Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2001.09.27
21 Kizielewicz Joanna Janina ekonomicznych
w zakresie nauk o zarządzaniu
Wydział Zarządzania i Administracji 2001.06.20
22 Klepacka Joanna rolniczych
w zakresie technologii żywności i żywienia
Wydział Nauki o Żywności 2001.10.17
23 Konopka Waldemar rolniczych
w zakresie agronomii
Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 2001.11.29
24 Krynicki Adam ekonomicznych
w zakresie nauk o zarządzaniu
Wydział Zarządzania 2001.11.14
25 Krzywy Józefa rolniczych
w zakresie agronomii
Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 2001.06.22
26 Kucewicz Magdalena biologicznych
w zakresie biologii
Wydział Biologii 2001.04.26
27 Kulczycka Dorota Małgorzata ekonomicznych
w zakresie nauk o zarządzaniu
Wydział Zarządzania 2001.05.23
28 Leniec Anna teologicznych Wydział Teologii 2001.05.11
29 Leszczyńska Małgorzata technicznych
w zakresie geodezji i kartografii
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 2001.10.04
30 Maćkiw Elżbieta rolniczych
w zakresie technologii żywności i żywienia
Wydział Nauki o Żywności 2001.12.05
31 Mazur-Gonkowska Beata weterynaryjnych Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2001.09.27
32 Naruszewicz Alina humanistycznych
w zakresie językoznawstwa
Wydział Humanistyczny 2001.11.20
33 Niegowska Magdalena rolniczych
w zakresie agronomii
Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 2001.11.29
34 Nietupski Mariusz rolniczych
w zakresie agronomii
Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 2001.04.19
35 Nowicki Marek rolniczych
w zakresie agronomii
Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 2001.10.18
36 Obremski Kazimierz Jan weterynaryjnych Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2001.11.30
37 Okruszek Andrzej rolniczych
w zakresie zootechniki
Wydział Bioinżynierii Zwierząt 2001.10.12
38 Piasecka-Jóźwiak Katarzyna rolniczych
w zakresie technologii żywności i żywienia
Wydział Nauki o Żywności 2001.12.05
39 Pietrzak-Fiećko Renata rolniczych
w zakresie technologii żywności i żywienia
Wydział Nauki o Żywności 2001.10.28
40 Pilejczyk Dorota rolniczych
w zakresie agronomii
Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 2001.11.15
41 Podbielski Marek weterynaryjnych Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2001.05.30
42 Polak Elżbieta rolniczych
w zakresie technologii żywności i żywienia
Wydział Nauki o Żywności 2001.11.07
43 Połucha Iwona rolniczych
w zakresie kształtowania środowiska
Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 2001.09.18
44 Puczel Urszula rolniczych
w zakresie agronomii
Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 2001.06.22
45 Puczyński Józef rolniczych
w zakresie agronomii
Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 2001.03.22
46 Rafalski Radosław Ireneusz rolniczych
w zakresie zootechniki
Wydział Bioinżynierii Zwierząt 2001.04.20
47 Rosiński Przemysław rolniczych
w zakresie technologii żywności i żywienia
Wydział Nauki o Żywności 2001.07.16
48 Senetra Adam technicznych
w zakresie geodezji i kartografii
Wydział Geodezji
i Gospodarki Przestrzennej
2001.11.06
49 Shekhar Pareek Ravi rolniczych
w zakresie zootechniki
Wydział Bioinżynierii Zwierząt 2001.11.23
50 Skrzypczak Andrzej Robert rolniczych
w zakresie rybactwa
Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa 2001.07.02
51 Sługocki Lotariusz Piotr ekonomicznych
w zakresie nauk o zarządzaniu
Wydział Zarządzania i Administracji 2001.04.26
52 Sobieraj Sławomir humanistycznych
w zakresie literaturoznawstwa
Wydział Humanistyczny 2001.05.29
53 Sokołowski Mariusz humanistycznych
w zakresie historii
Wydział Humanistyczny 2001.06.26
54 Sołoma Andrzej ekonomicznych
w zakresie nauk o zarządzaniu
Wydział Zarządzania i Administracji 2001.06.20
55 Staszkiewicz Jarosław weterynaryjnych Wydział Medycyny Weterynaryjnej 2001.03.16
56 Stolarski Mariusz Jerzy rolniczych
w zakresie agronomii
Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 2001.11.15
57 Strychalska Anna Maria ekonomicznych
w zakresie nauk o zarządzaniu
Wydział Zarządzania 2001.10.17
58 Szefler Jerzy rolniczych
w zakresie technologii żywności i żywienia
Wydział Nauki o Żywności 2001.04.10
59 Szerszunowicz Iwona rolniczych
w zakresie technologii żywności i żywienia
Wydział Nauki o Żywności 2001.11.21
60 Szymańska Anna Maria rolniczych
w zakresie zootechniki
Wydział Bioinżynierii Zwierząt 2001.06.27
61 Szymczyk Krystyna rolniczych
w zakresie technologii żywności i żywienia
Wydział Nauki o Żywności 2001.07.16
62 Tański Marek rolniczych
w zakresie agronomii
Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 2001.05.17
63 Tyburski Marek Stanisław rolniczych
w zakresie agronomii
Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 2001.06.22
64 Wiśniewski Grzegorz rolniczych
w zakresie kształtowania środowiska
Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa 2001.07.11
65 Wojciechowska Barbara rolniczych
w zakresie agronomii
Wydział Rolnictwa i Kształtowania Środowiska 2001.10.18
66 Wolak Bogdan technicznych
w zakresie geodezji i kartografii
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 2001.07.03
67 Ziemba Małgorzata rolniczych
w zakresie technologii żywności i żywienia
Wydział Nauki o Żywności 2001.11.14