Grudzień 2016

30 grudnia 2016

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

29 grudnia 2016

Specjalista do spraw: programowania i rozpatrywania protestów w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości w Departamencie Funduszy Strukturalnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: programowania i rozpatrywania protestów w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości w Departamencie Funduszy Strukturalnych Ogłoszenie o naborze nr 6902 z dnia 29 grudnia 2016 r. Data: 2016-12-29, rozmiar: 48 KB

23 grudnia 2016

Zakup i dostawa 4 licencji oprogramowania Vmware vSphere 6 Standard for 1 processor (kod: VS6-STD-C) oraz 4 licencji oprogramowania Basic Support/Subscription Vmware vSphere 6 standard for 1 processor for 3 year (kod: VS6-STD-3G-SSS-C) wraz z 3-letnim wsparciem technicznym na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.14.50.2016.MG

Zapytanie ofertowe Data: 2016-12-23, rozmiar: 572 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersja do edycji Data: 2016-12-23, rozmiar: 520 KB Odpowiedź na pytanie z dnia 27.12.2016 r. Data: 2016-12-28, rozmiar: 181 KB

21 grudnia 2016

Główny specjalista do spraw: dostosowania kształcenia zawodowego i kształcenia osób dorosłych do potrzeb rynku pracy w Wydziale Kształcenia Ustawicznego Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 5764 z dnia 23 listopada 2016 r. Data: 2016-12-21, rozmiar: 32 KB

19 grudnia 2016

Zakup dostawy akcesoriów komputerowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.14.45.2016.MG

Zapytanie ofertowe Data: 2016-12-19, rozmiar: 269 KB Załacznik nr 2 Formularz ofertowy – wersja do edycji Data: 2016-12-19, rozmiar: 510 KB Zał. nr 1 do Formularza ofertowego – wersja do edycji Data: 2016-12-19, rozmiar: 17 KB Odpowiedź na pytanie z dnia 21.12.2016 r. Data: 2016-12-21, rozmiar: 177 KB

15 grudnia 2016

Główny specjalista do spraw: spójności i rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz monitorowania implementacji strategii w obszarze edukacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 5340 z dnia 09 listopada 2016 r. Data: 2016-12-15, rozmiar: 31 KB

8 grudnia 2016

Naczelnik wydziału do spraw: zarządzania Wydziałem Subwencjonowania Samorządu Terytorialnego w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału do spraw: zarządzania Wydziałem Subwencjonowania Samorządu Terytorialnego w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ogłoszenie o naborze nr 6314 z dnia 08 grudnia 2016 r. Ogłoszenie o naborze nr 6314 z dnia 08 grudnia 2016 r. Data: 2016-12-08, rozmiar: 46 KB

Idź do góry