2017

29 grudnia 2017

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej (z podziałem na 3 części), postępowanie nr DE-WZP.261.34.2017.BR

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-12-29, rozmiar: 314 KB SIWZ Data: 2017-12-29, rozmiar: 894 KB Zał. 1A do SOPZ – Rzut parteru z zaznaczonymi pomieszczeniami na węzły techniczne Data: 2017-12-29, rozmiar: 676 KB Zał. 1B do SOPZ – Rzut I pietra z zaznaczonymi pomieszczeniami na węzły techniczne Data: 2017-12-29, rozmiar: 605 KB Zał. 1C do SOPZ […]

22 grudnia 2017

Druk i dostawa kalendarzy ściennych – postępowanie nr DE-WZP.261.35.2017.KD

ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-12-22, rozmiar: 183 KB SIWZ Data: 2017-12-22, rozmiar: 655 KB załaczniki 3 – 5 do SIWZ – wersja edytowalna Data: 2017-12-22, rozmiar: 123 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 do SIWZ z dnia 28-12-2017 r. Data: 2017-12-28, rozmiar: 187 KB Odpowiedzi na pytania nr 2, nr 3 oraz nr 4 do […]

20 grudnia 2017

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji

12 grudnia 2017

Usługi konferencyjne na potrzeby Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego MEN – postępowanie nr DE-WZP.262.55.2017.KD

zapytanie ofertowe Data: 2017-12-12, rozmiar: 232 KB formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2017-12-12, rozmiar: 1 MB modyfikacja zapytania ofertowego z dnia 14-12-2017 r. Data: 2017-12-14, rozmiar: 376 KB zmieniony formularz ofertowy w związku z modyfikacją zapytania ofertowego z dnia 14-12-2017 r. (wersja edytowalna) Data: 2017-12-14, rozmiar: 1 MB

7 grudnia 2017

Wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręczników i książek pomocniczych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do społeczności posługującej się językiem regionalnym – kaszubskim – zamówienie z wolnej ręki – nr DE-WZP.261.33.2017.BR

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Data: 2017-12-07, rozmiar: 176 KB OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Data: 2017-12-08, rozmiar: 86 KB OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Data: 2017-12-14, rozmiar: 154 KB OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Data: 2017-12-18, rozmiar: 82 KB

1 grudnia 2017

Plan działalności Ministra Edukacji Narodowej na rok 2018 dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie

Plan działalności MEN na 2018 r. Data: 2017-12-01, rozmiar: 32 KB Plan działalności MEN na rok 2018 dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie 26.07.2018 r. Data: 2018-08-01, rozmiar: 32 KB Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Edukacji Narodowej za rok 2018 dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie Data: 2019-12-05, rozmiar: 71 KB

1 grudnia 2017

Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręczników i książek pomocniczych przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do litewskiej mniejszości narodowej – zamówienie z wolnej ręki – nr DE-WZP.261.30.2017.JJ

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Data: 2017-12-01, rozmiar: 235 KB Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2017-12-12, rozmiar: 197 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2017-12-14, rozmiar: 60 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2017-12-18, rozmiar: 62 KB

30 listopada 2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych – nr postępowania DE-WZP.262.52.2017.RB

Zapytanie ofertowe Data: 2017-11-30, rozmiar: 571 KB Formularz ofertowy – wersja edytowalna Data: 2017-11-30, rozmiar: 56 KB Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści zapytania ofertowego Data: 2017-12-01, rozmiar: 201 KB Zapytanie ofertowe – wersja uwzględniająca sprostowanie omyłki pisarskiej z dnia 1 grudnia 2017 r. Data: 2017-12-01, rozmiar: 571 KB Odpowiedzi na pytania nr 1-8 do zapytania […]

29 listopada 2017

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2162)

Dochody budżetu państwa na 2017 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Wydatki budżetu państwa na 2017 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Wydatki budżetu środków europejskich na 2017 r. w części 30 – Oświata i wychowanie Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST na 2017 r. Rezerwy celowe budżetu państwa na 2017 […]

22 listopada 2017

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

Idź do góry