Luty 3, 2017

3 lutego 2017

Usługa tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – zapytanie ofertowe nr DE-WZP.262.8.2017.MG

Zapytanie ofertowe Data: 2017-02-03, rozmiar: 727 KB Informacja o zmianie terminu składania ofert Data: 2017-02-03, rozmiar: 103 KB Załącznik nr 1 Formularz ofertowy – wersdja do edycji Data: 2017-02-03, rozmiar: 274 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 do zapytania ofertowego Data: 2017-02-07, rozmiar: 172 KB Odpowiedź na pytanie nr 2 do Zapytania ofertowego Data: 2017-02-09, […]

3 lutego 2017

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

3 lutego 2017

Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą – konkurs nr DE.WZP.263.1.1.2017

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia Link do formularza  Instrukcja posługiwania się formularzem on-line odpowiedzi na pytania 9.02.17 odpowiedzi na pytania 17.02.17 odpowiedzi na pytania 22.02.17 Komunikat o zablokowaniu edycji w formularzu oraz przedłużeniu terminu składania ofert odpowiedzi na pytania 24.02.17 odpowiedzi na pytania 27.02.17 odpowiedzi […]

3 lutego 2017

Remont łazienek od strony północnej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.5.2017.RB

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-02-03, rozmiar: 3 MB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data: 2017-02-03, rozmiar: 20 MB SIWZ – wersja bez załączników Data: 2017-02-03, rozmiar: 526 KB Załączniki do SIWZ od nr 1a do 3c Data: 2017-02-03, rozmiar: 18 MB Załączniki do SIWZ od nr 4 do 8 Data: 2017-02-03, rozmiar: 3 MB Załączniki od […]

Idź do góry