Luty 15, 2017

15 lutego 2017

Wystąpienia pokontrolne 2017 r.

Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Polskim Towarzystwie Geograficznym w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”. skan pdf 19.12.2017 Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej […]

Idź do góry