Luty 15, 2017

15 lutego 2017

Wystąpienia pokontrolne 2017 r.

Lp. Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia  1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w zakresie prawidłowości wykonania zadania publicznego pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła – ocena szkół i placówek systemu oświaty realizujących politykę ochrony dzieci przed agresją i przemocą” (kontrola z 2016 r.). skan pdf  19.01.2017  2. Wystąpienie pokontrolne z […]

Idź do góry