Luty 15, 2017

15 lutego 2017

Wystąpienia pokontrolne 2017 r.

Lp. Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia  1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad i turniejów w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019” skan pdf 12.06.2017  2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji […]

Idź do góry