Luty 15, 2017

15 lutego 2017

Wystąpienia pokontrolne 2017 r.

Lp. Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia 1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Ari Ari dotyczącej prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży” (kontrola z 2016 r.).” skan pdf 13.11.2017 2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej dotyczącej prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji […]

Idź do góry