Luty 15, 2017

15 lutego 2017

Wystąpienia pokontrolne 2017 r.

Lp. Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia  1. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Europejskiej Fundacji Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści” dotyczącej prawidłowości wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania publicznego pn. „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych skan pdf 10.07.2017  2. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w […]

Idź do góry