Marzec 2017

31 marca 2017

Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej – konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003), i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. […]

31 marca 2017

Wykonanie dwóch przeglądów systemu ochrony przeciwpożarowej budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przeprowadzenie dwóch przeglądów gaśnic, hydrantów i pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego znajdujących się w przedmiotowym budynku – postępowanie nr DE-WZP.262.14.2017.BR

Zapytanie ofertowe Data: 2017-03-31, rozmiar: 202 KB Formularz ofertowy Data: 2017-03-31, rozmiar: 174 KB Opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy Data: 2017-03-31, rozmiar: 170 KB Odpowiedzi na pytania – 5.04.2017 Data: 2017-04-05, rozmiar: 401 KB Odpowiedzi na pytania – 6.04.2017 Data: 2017-04-06, rozmiar: 138 KB

24 marca 2017

Obwieszczenie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2016 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 „Oświata i wychowanie” oraz kwoty tych dotacji

Obwieszczenie w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2016 r. dotacje celowe w ustawowo określonym zakresie w części 30 „Oświata i wychowanie” oraz kwoty tych dotacji Data: 2017-03-24, rozmiar: 661 KB

18 marca 2017

Starszy specjalista do spraw: podstawy programowej kształcenia w zawodach, ramowych planów nauczania dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz dopuszczania w szkołach programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego. w Wydziale Kształcenia Zawodowego, w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: podstawy programowej kształcenia w zawodach, ramowych planów nauczania dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz dopuszczania w szkołach programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego w Wydziale Kształcenia Zawodowego, w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ogłoszenie o naborze nr 9454 z 18 marca 2017 r. Data: […]

18 marca 2017

Starszy specjalista do spraw: profilaktyki i promocji zdrowia w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa, w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: profilaktyki i promocji zdrowia w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa, w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ogłoszenie o naborze nr 9420 z dnia 18 marca 2017 r. Data: 2017-03-17, rozmiar: 48 KB

9 marca 2017

Specjalista do spraw zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Ekonomicznym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: zamówień publicznych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Ekonomicznym Ogłoszenie o naborze nr 9170 z dnia 09 marca 2017 r. Data: 2017-03-09, rozmiar: 48 KB

8 marca 2017

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących

7 marca 2017

Remont wybranych pomieszczeń biurowych parteru oraz przylegającego do nich korytarza w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.7.2017.RB

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-03-07, rozmiar: 5 MB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (bez załączników 1a-3f) Data: 2017-03-07, rozmiar: 816 KB Załączniki od 1a do 3f do SIWZ Data: 2017-02-13, rozmiar: 22 MB Załącznik od 4 do 7 do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2017-03-07, rozmiar: 47 KB Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 13.03.2017 zmiana […]

Idź do góry