Marzec 7, 2017

7 marca 2017

Remont wybranych pomieszczeń biurowych parteru oraz przylegającego do nich korytarza w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.7.2017.RB

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-03-07, rozmiar: 5 MB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (bez załączników 1a-3f) Data: 2017-03-07, rozmiar: 816 KB Załączniki od 1a do 3f do SIWZ Data: 2017-02-13, rozmiar: 22 MB Załącznik od 4 do 7 do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2017-03-07, rozmiar: 47 KB Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 13.03.2017 zmiana […]

Idź do góry