Marzec 31, 2017

31 marca 2017

Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej – konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003), i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. […]

31 marca 2017

Wykonanie dwóch przeglądów systemu ochrony przeciwpożarowej budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przeprowadzenie dwóch przeglądów gaśnic, hydrantów i pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego znajdujących się w przedmiotowym budynku – postępowanie nr DE-WZP.262.14.2017.BR

Zapytanie ofertowe Data: 2017-03-31, rozmiar: 202 KB Formularz ofertowy Data: 2017-03-31, rozmiar: 174 KB Opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy Data: 2017-03-31, rozmiar: 170 KB Odpowiedzi na pytania – 5.04.2017 Data: 2017-04-05, rozmiar: 401 KB Odpowiedzi na pytania – 6.04.2017 Data: 2017-04-06, rozmiar: 138 KB

Idź do góry