Kwiecień 11, 2017

11 kwietnia 2017

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej (z podziałem na 4 części). Numer postępowania DE-WZP.261.10.2017.MG.

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-04-11, rozmiar: 198 KB SIWZ dokumentacja projektowa Data: 2017-04-11, rozmiar: 928 KB załączniki 3-5 do SIWZ Data: 2017-04-11, rozmiar: 142 KB SOPZ Zał. nr 1a – pomieszczenia, I pietro, strona zachodnia (zadanie nr 1) Data: 2017-04-11, rozmiar: 360 KB SOPZ Zał. nr 1b – pomieszczenia, I pietro, strona zachodnia (zadanie nr […]

Idź do góry