Lipiec 2017

26 lipca 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, konkurs nr DE-WZP-263.1.6.2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego NPZ.CO3_1.3_1_2017MEN Minister Edukacji Narodowej  ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.:   Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie […]

25 lipca 2017

Główny specjalista do spraw: bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw:  bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ogłoszenie o naborze nr 13435 z dnia 25 lipca 2017 r. Data: 2017-07-24, rozmiar: 55 KB

25 lipca 2017

Główny specjalista do spraw: efektywnej organizacji i zarządzania obsługą informatyczną urzędu w Wydziale Obsługi Administracyjnej w Biurze Administracyjnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: efektywnej organizacji i zarządzania obsługą informatyczną urzędu w Wydziale Obsługi Administracyjnej w Biurze Administracyjnym Ogłoszenie o naborze nr 13437 z dnia 25 lipca 2017 r. Data: 2017-07-24, rozmiar: 51 KB

21 lipca 2017

Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce, konkurs nr DE-WZP-263.1.7.2017

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia (wersja edytowalna) link do formularza  Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz). Przed rejestracją i […]

20 lipca 2017

Starszy specjalista do spraw: programowania i sprawozdawczości w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości w Departamencie Funduszy Strukturalnych

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: programowania i sprawozdawczości w Wydziale Programowania, Ewaluacji i Sprawozdawczości w Departamencie Funduszy Strukturalnych Ogłoszenie o naborze nr 13300 z dnia 20 lipca 2017 r. Data: 2017-07-19, rozmiar: 51 KB

17 lipca 2017

Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w zakresie zarządzania projektami metodyką PRINCE2 Foundation – postępowanie nr DE-WZP.262.33.2017.JC

Zapytanie ofertowe Data: 2017-07-17, rozmiar: 444 KB Załączniki do Zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2017-07-17, rozmiar: 140 KB Odpowiedzi na pytania nr 1-8 do treści Zapytania ofertowego Data: 2017-07-21, rozmiar: 274 KB

14 lipca 2017

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.

14 lipca 2017

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

13 lipca 2017

Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej pod hasłem „Niewłaściwa ochrona przeciwpożarowa i jej wpływ na środowisko oraz czyste powietrze”, konkurs nr DE.WZP.263.1.5.2017

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Link do formularza Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować (nie dotyczy jedynie oferentów, którzy dokonali rejestracji w formularzu po 22 maja 2017 r.). Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz). Przed […]

12 lipca 2017

Ewaluacja pozaszkolnych form kształcenia dorosłych. Znak sprawy: DE-WZP.261.15.2017.PG.

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-07-12, rozmiar: 5 MB SIWZ Data: 2017-07-12, rozmiar: 1 MB Formularze edytowalne Data: 2017-07-12, rozmiar: 87 KB Odpowiedź na pytanie Data: 2017-07-20, rozmiar: 169 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-07-26, rozmiar: 240 KB Zał. nr 1 Data: 2017-07-26, rozmiar: 151 KB Wybór oferty Data: 2017-09-06, rozmiar: 401 KB Ogłoszenie o […]

Idź do góry