Sierpień 2017

30 sierpnia 2017

Główny specjalista do spraw: oceny efektów i jakości kształcenia zawodowego w Wydziale Jakości Kształcenia w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: oceny efektów i jakości kształcenia zawodowego w Wydziale Jakości Kształcenia w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ogłoszenie o naborze nr 14406 z 22.08.2017 r. Data: 2017-08-30, rozmiar: 47 KB

25 sierpnia 2017

Dostawa podręczników Niko 1 i Niko 2 do kształcenia ogólnego do języka niemieckiego na I etapie edukacyjnym, przeznaczonych dla niemieckiej mniejszości narodowej, wydanych przez Wydawnictwo LektorKlett (z podziałem na 2 części) – postępowanie nr DE-WZP.261.21.2017.KD

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-08-25, rozmiar: 144 KB SIWZ Data: 2017-08-25, rozmiar: 776 KB Załącznik nr 2, nr 2A oraz nr 3 do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2017-08-25, rozmiar: 88 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2017-09-04, rozmiar: 341 KB Informacji z otwarcia ofert – zał. 1- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy […]

25 sierpnia 2017

Starszy wizytator do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego, Departament Kształcenia Ogólnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy wizytator do spraw: nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego, Departament Kształcenia Ogólnego Ogłoszenie o naborze nr 14563 z dnia 25.08.2017 r. Data: 2017-08-25, rozmiar: 48 KB

25 sierpnia 2017

Starszy specjalista do spraw: koordynowania prac związanych z realizacją Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: koordynowania prac związanych z realizacją Rządowego programu wspomagania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” w Wydziale Wychowania, Profilaktyki i Bezpieczeństwa w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ogłoszenie o naborze 14545 z dnia 25.08.2017 r. Data: 2017-08-24, […]

24 sierpnia 2017

Dostawa trzech serwerów na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.19.2017.RB

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-08-24, rozmiar: 203 KB Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Data: 2017-08-25, rozmiar: 96 KB SIWZ Data: 2017-08-24, rozmiar: 927 KB Załączniki nr 1A, 3, 3A i 4 do SIWZ (wersja edytowala) Data: 2017-08-24, rozmiar: 264 KB Odpowiedzi na pytania 1-6 do SIWZ z załącznikiem – zmiana SIWZ Data: 2017-09-07, rozmiar: 600 KB […]

22 sierpnia 2017

Główny specjalista do spraw: oceny efektów i jakości kształcenia zawodowego w Wydziale Jakości Kształcenia w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: oceny efektów i jakości kształcenia zawodowego w Wydziale Jakości Kształcenia w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ogłoszenie o naborze nr 14406 z dnia 22 sierpnia 2017 r. Data: 2017-08-21, rozmiar: 47 KB

22 sierpnia 2017

Starszy specjalista do spraw: podstawy programowej kształcenia w zawodach, ramowych planów nauczania dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dopuszczania w szkołach programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego w Wydziale Kształcenia Zawodowego w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: podstawy programowej kształcenia w zawodach, ramowych planów nauczania dla publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dopuszczania w szkołach programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego w Wydziale Kształcenia Zawodowego w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego   Ogłoszenie o naborze nr 14399 z dnia 22 sierpnia 2017 r. […]

17 sierpnia 2017

Rozbudowa systemów bezpieczeństwa we wskazanych pomieszczeniach na poziomie -1 i -2 w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.37.2017.RB

Zapytanie ofertowe Data: 2017-08-17, rozmiar: 266 KB Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór formularza oferty – wersja edytowalna Data: 2017-08-17, rozmiar: 163 KB

17 sierpnia 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu na temat najlepszych praktyk szkół ogólnodostępnych w kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami pod hasłem „Moja szkoła – szkołą otwartą na potrzeby uczniów z niepełnosprawnością”, konkurs nr DE-WZP-263.1.8.2017

  Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Link do formularza Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować (nie dotyczy jedynie oferentów, którzy dokonali rejestracji w formularzu po 22 maja 2017 r.). Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz). […]

16 sierpnia 2017

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

10 sierpnia 2017

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i rozbudowy instalacji teletechnicznej w budynkach A i B Ośrodka Rozwoju Edukacji przy ul. Paderewskiego 77 w Sulejówku – postępowanie nr DE-WZP.261.20.2017.KD

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2017-08-10, rozmiar: 157 KB SIWZ Data: 2017-08-10, rozmiar: 826 KB Załącznik nr a do SOPZ – Inwentaryzacja budowlana (architektura) – budynek A Data: 2017-08-11, rozmiar: 4 MB Załącznik nr b do SOPZ – Inwentaryzacja budowlana (architektura) – budynek B Data: 2017-08-11, rozmiar: 4 MB Załącznik nr c do SOPZ – Inwentaryzacja […]

9 sierpnia 2017

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

Idź do góry