2018

15 października 2018

Sprzedaż i dostawa kalendarzy książkowych na rok 2019 – postępowanie nr DE-WZP.262.38.2018.JC

Postępowanie na „Sprzedaż i dostawę kalendarzy książkowych na rok 2019” – postępowanie nr DE-WZP.262.38.2018.JC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/2907/details Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu […]

12 października 2018

Organizacja i przeprowadzenie regionalnych i lokalnych debat edukacyjnych w projekcie: „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, postępowanie nr DE-WZP.261.19.2018.MG

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-10-12, rozmiar: 232 KB SIWZ Data: 2018-10-12, rozmiar: 2 MB Załaczniki w wersji edytowalnej Data: 2018-10-12, rozmiar: 270 KB Odpowiedź na pytanie 1 Data: 2018-10-16, rozmiar: 447 KB

12 października 2018

Informacja o dokonaniu darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia  2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami  majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729)  Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o dokonaniu darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego w postaci zbędnych telefonów komórkowych na rzecz Fundacji Dar Życia z siedzibą  przy ul. Bursztynowej 12/90 w Lublinie.

11 października 2018

Zakup licencji oprogramowania VMware” – postępowanie nr DE-WZP.262.37.2018.JC

Postępowanie na „Zakup licencji oprogramowania VMware” – nr DE-WZP.262.37.2018.JC  prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl   Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/2906/details Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę […]

8 października 2018

Wykonanie analizy obciążenia instalacji elektrycznej w budynku MEN – nr DE-WZP.262.36.2018

Postępowanie na „Wykonanie analizy obciążenia instalacji elektrycznej w budynku MEN” – nr DE-WZP.262.36.2018.BR  prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl   Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po […]

8 października 2018

Specjalista do spraw: koordynacji działań Rady Interesariuszy ZSK i obsługi prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i ZSK w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 32227 z dnia 15 sierpnia 2018 r.

28 września 2018

Specjalista do spraw: obsługi asystencko – sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego w Biurze Organizacyjnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw: obsługi asystencko – sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego w Biurze Organizacyjnym Ogłoszenie o naborze nr 34971 z dnia 28 września 2018 r. Data: 2018-09-27, rozmiar: 64 KB

26 września 2018

Główny specjalista do spraw: publicznej oświaty niesamorządowej w Wydziale Organizacji Oświaty Samorządowej w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Główny specjalista do spraw: publicznej oświaty nie samorządowej w Wydziale Organizacji Oświaty Samorządowej w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ogłoszenie o naborze nr 34800 z dnia 26 września 2018 r. Data: 2018-09-25, rozmiar: 63 KB

24 września 2018

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy Data: 2018-09-24, rozmiar: 212 KB

14 września 2018

Usługa tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, nr postępowania DE-WZP.262.34.2018.BR.

Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-09-14, rozmiar: 1 MB załączniki do zapytania w wersji edytowalnej Data: 2018-09-14, rozmiar: 259 KB zmiana zapytania ofertowego Data: 2018-09-14, rozmiar: 360 KB Odpowiedzi na pytania 20.09.2018 Data: 2018-09-20, rozmiar: 284 KB

7 września 2018

Starszy specjalista do spraw: kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Biurze Kontroli

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Biurze Kontroli. ogłoszenie nr 33659 z dnia 7 września 2018 r. Data: 2018-09-06, rozmiar: 43 KB

31 sierpnia 2018

Usługi administrowania, konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego systemu telefonii stacjonarnej – postępowanie nr DE-WZP.262.30.2018.MG

Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-08-31, rozmiar: 620 KB Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w wersji edytowalnej Data: 2018-08-31, rozmiar: 164 KB Informacja o zmianie w Formularzu ofertowym Data: 2018-09-04, rozmiar: 274 KB Zmieniony Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w wersji edytowalnej Data: 2018-09-04, rozmiar: 164 KB

31 sierpnia 2018

Świadczenie usługi dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników MEN – postępowanie DE-WZP.261.17.2018.JC

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-08-31, rozmiar: 617 KB Załączniki do ogloszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2018-08-31, rozmiar: 222 KB Odpowiedzi na pytania nr 1-7 Data: 2018-09-06, rozmiar: 371 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-09-10, rozmiar: 180 KB Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2018-10-01, rozmiar: 235 KB

29 sierpnia 2018

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji architektonicznej dla budynku MEN – postępowanie nr DE-WZP.262.33.2018.JJ

Zapytanie ofertowe Data: 2018-08-29, rozmiar: 1 MB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-08-29, rozmiar: 141 KB 1a do wzoru umowy – Inwentaryzacja 2010 – PIWNICA-2 Z OPISEM Data: 2018-08-29, rozmiar: 95 KB 1b do wzoru umowy – Inwentaryzacja 2010 – PIWNICA-1 Z OPISEM Data: 2018-08-29, rozmiar: 413 KB 1c do wzoru umowy – Inwentaryzacja 2010 […]

Idź do góry