Styczeń 2018

30 stycznia 2018

Remont łazienek od strony południowej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.1.2018.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-01-30, rozmiar: 1 MB SIWZ Data: 2018-01-30, rozmiar: 389 KB Załącznik nr 1a – projekt budowlano-wykonawczy Data: 2018-01-30, rozmiar: 9 MB Załącznik nr 1b- projekt budowlano-wykonawczy (branża elektryczna) Data: 2018-01-30, rozmiar: 2 MB Załącznik nr 1c – projekt budowlano-wykonawczy (branża sanitarna) Data: 2018-01-30, rozmiar: 6 MB Załącznik nr 2a – specyfikacja […]

27 stycznia 2018

Główny specjalista do spraw: spójności, upowszechniania oraz współpracy międzynarodowej w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: spójności, upowszechniania oraz współpracy międzynarodowej w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ogłoszenie o naborze nr 21415 z dnia 27 stycznia 2018 r. Data: 2018-01-26, rozmiar: 49 KB

26 stycznia 2018

Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą – konkurs nr DE.WZP.263.1.1.2018

  Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji oraz Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia (wersja edytowalna) Link do formularza  Uwaga!  W pierwszej kolejności należy się zarejestrować. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz). Przed rejestracją i wypełnieniem oferty należy zapoznać […]

20 stycznia 2018

Referendarz do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego w Biurze Organizacyjnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: referendarz do spraw: obsługi asystencko-sekretarskiej w Wydziale Wsparcia Organizacyjnego w Biurze Organizacyjnym Ogłoszenie o naborze nr 21057 z dnia 20.01.2018 r. Data: 2018-01-19, rozmiar: 49 KB

19 stycznia 2018

Zakup usług transportowo-przeprowadzkowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.262.1.2018.JC

Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-01-19, rozmiar: 3 MB Załącznik do zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2018-01-19, rozmiar: 137 KB odpowiedzi na pytania 24.01.2018 Data: 2018-01-24, rozmiar: 327 KB

10 stycznia 2018

Starszy specjalista do spraw: telefonii rządowej, ruchomej i stacjonarnej, systemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Wydziale Obsługi Technicznej, Biuro Administracyjne

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: telefonii  rządowej, ruchomej i stacjonarnej, systemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w Wydziale Obsługi Technicznej, Biuro Administracyjne Ogłoszenie o naborze nr 20470 z dnia 10 stycznia 2018 r. Data: 2018-01-09, rozmiar: 46 KB

Idź do góry