Luty 6, 2018

6 lutego 2018

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących – postępowanie nr DE-WZP.262.5.2018.JJ

Zapytanie ofertowe Data: 2018-02-06, rozmiar: 747 KB Formularz cenowy (wersja edytowalna) Data: 2018-02-06, rozmiar: 21 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-02-06, rozmiar: 158 KB Odpowiedź na pytanie nr 01 Data: 2018-02-13, rozmiar: 227 KB

6 lutego 2018

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w latach 2018–2019

6 lutego 2018

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

Idź do góry