Luty 7, 2018

7 lutego 2018

Ogłoszenie dla organów prowadzących szkoły w Warszawie i okolicach zainteresowanych uzyskaniem akredytacji Rady Najwyższej Szkół Europejskich

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z funkcjonowaniem w Polsce Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) i koniecznością zapewnienia dzieciom pracowników Agencji wielojęzycznego kształcenia o orientacji europejskiej, istnieje możliwość uzyskania przez jedną ze szkół w Warszawie lub okolicach akredytacji Rady Najwyższej Szkół Europejskich. FRONTEX, który koordynuje pracę operacyjną straży granicznych państw UE, stopniowo […]

7 lutego 2018

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

7 lutego 2018

Wystąpienia pokontrolne MEN w 2018 r

Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Towarzystwie Edukacji Otwartej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego pn. „Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem pracy wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej”. word pdf 29 sierpnia 2018 r. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Centrum Rozwiązań Strategicznych im. Jana Łukasiewicza w […]

Idź do góry