Luty 7, 2018

7 lutego 2018

Ogłoszenie dla organów prowadzących szkoły w Warszawie i okolicach zainteresowanych uzyskaniem akredytacji Rady Najwyższej Szkół Europejskich

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z funkcjonowaniem w Polsce Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) i koniecznością zapewnienia dzieciom pracowników Agencji wielojęzycznego kształcenia o orientacji europejskiej, istnieje możliwość uzyskania przez jedną ze szkół w Warszawie lub okolicach akredytacji Rady Najwyższej Szkół Europejskich. FRONTEX, który koordynuje pracę operacyjną straży granicznych państw UE, stopniowo […]

7 lutego 2018

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

7 lutego 2018

Wystąpienia pokontrolne MEN w 2018 r

Temat i jednostka kontrolowana Wersja Data wystąpienia Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Fundacji „Masz Szansę” w zakresie wykonania zadania publicznego, w tym wykorzystania dotacji przekazanej na realizację zadania pn.: Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce (kontrola z 2017 r.) pdf skan 6 luty 2018 r. Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej […]

Idź do góry