Luty 22, 2018

22 lutego 2018

Główny specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalistado spraw: kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w publicznych i niepublicznych specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, DEPARTAMENT WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO Ogłoszenie o naborze nr 22846 z 22 lutego 2018 r. Data: […]

Idź do góry