Luty 27, 2018

27 lutego 2018

Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291)

Dochody budżetu państwa na 2018 r. cz. 30 – Oświata i wychowanie Wydatki budżetu państwa na 2018 r. w cz. 30 – Oświata i wychowanie Wydatki budżetu środków europejskich na 2018 r. w cz. 30 – Oświata i wychowanie Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST na 2018 r. Rezerwy celowe budżetu państwa na 2018 r.

Idź do góry