Kwiecień 5, 2018

5 kwietnia 2018

Usługa archiwizacji dokumentacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym dokumentacji związanej z wdrażaniem funduszy unijnych – postępowanie nr DE-WZP.261.4.2018.JC

Ogloszenie o zamówieniu Data: 2018-04-05, rozmiar: 995 KB Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2018-04-05, rozmiar: 273 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 Data: 2018-04-10, rozmiar: 247 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-04-16, rozmiar: 286 KB Informacja o nieudzieleniu zamówienia Data: 2018-05-11, rozmiar: 273 KB

5 kwietnia 2018

Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce, konkurs nr DE-WZP.263.1.3.2018

Wyniki oceny merytorycznejWyniki oceny merytorycznejOgłoszenie o konkursie, Regulamin Konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego doświadczenia link do formularza  Uwaga! W formularzu aktywne są tylko konta oferentów zarejestrowanych w  formularzu:  https://konkursrodzinapolonijna.men.gov.pl. Nie dokonano migracji danych pomiędzy formularzami! Loginy i hasła obowiązujące w innych formularzach ministerstwa są nieaktywne (to jest nowy formularz). Przed […]

Idź do góry