Maj 2018

30 maja 2018

Szkolenie dla pracowników MEN w zakresie kontroli w administracji rządowej – „Niezbędnik kontrolera – przygotowanie kontroli” – DE-WZP.262.20.2018.JC

Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-05-30, rozmiar: 1 MB Załącznik do Zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2018-05-30, rozmiar: 258 KB

26 maja 2018

Główny specjalista do spraw: koordynowania spraw archiwum zakładowego na Samodzielnym stanowisku ds. archiwum zakładowego w Biurze Administracyjnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: koordynowania spraw archiwum zakładowego na Samodzielnym stanowisku ds. archiwum zakładowego w Biurze Administracyjnym. Główny specjalista na Samodzielnym stanowisku ds. archiwum zakładowego w Biurze Administracyjnym. Data: 2018-05-25, rozmiar: 42 KB

24 maja 2018

Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych, konkurs nr DE-WZP.263.1.5.2018

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Link do formularza Uwaga!   W formularzu aktywne są tylko konta oferentów zarejestrowanych po  22 maja 2017 r. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line Odpowiedź na pytania Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej Wyniki konkursu po poprawieniu błędu technicznego      

22 maja 2018

Starszy specjalista do spraw: promocji i komunikacji w Wydziale Promocji w Departamencie Informacji i Promocji

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw: promocji i komunikacji w Wydziale Promocji w Departamencie Informacji i Promocji Ogłoszenie o naborze nr 27580 z dnia 22 maja 2018 r. Data: 2018-05-21, rozmiar: 48 KB

21 maja 2018

Dostawa materiałów promocyjnych, postępowanie nr DE-WZP.261.8.2018.KK

ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-05-21, rozmiar: 245 KB SIWZ Data: 2018-05-21, rozmiar: 1 017 KB załączniki nr 3, 3A, 4, 5 do SIWZ – wersja edytowalna Data: 2018-05-21, rozmiar: 93 KB odpowiedź na pytanie Data: 2018-05-25, rozmiar: 190 KB odpowiedzi na pytania Data: 2018-05-28, rozmiar: 282 KB ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2018-05-28, rozmiar: 79 KB […]

21 maja 2018

Rozstrzygnięcie postępowania dla organów prowadzących szkoły w Warszawie i gminach sąsiadujących zainteresowanych uzyskaniem akredytacji Rady Zarządzającej Szkół Europejskich

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że postępowanie dla organów prowadzących szkoły w Warszawie i gminach sąsiadujących zainteresowanych uzyskaniem akredytacji Rady Zarządzającej Szkół Europejskich zakończyło się wyłonieniem szkoły, która ubiegać się będzie o akredytację Rady Zarządzającej Szkół. Wyłoniona szkoła to: Międzynarodowa Szkoła Europejska im. Jana Kułakowskiego w Warszawie (ul. Wiertnicza 140, Warszawa)

18 maja 2018

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń grupowych dla pracowników IP MEN na temat analizy korzyści projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – postępowanie nr DE-WZP.261.7.2018.JC

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-05-18, rozmiar: 603 KB Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2018-05-18, rozmiar: 240 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-05-28, rozmiar: 258 KB Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2018-06-25, rozmiar: 219 KB

17 maja 2018

Wykonanie i dostawa Medali Komisji Edukacji Narodowej, pudełek na medale oraz oprawek na legitymacje w ilości 4800 sztuk – postępowanie nr DE-WZP.262.17.2018.JC

Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-05-17, rozmiar: 895 KB Załącznik do Zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2018-05-17, rozmiar: 25 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 Data: 2018-05-21, rozmiar: 235 KB

10 maja 2018

Opracowanie merytoryczne broszur, ulotek, plakatów na temat działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 i 2.15 oraz konkursów realizowanych przez IP MEN oraz poradnika na temat zasad wyboru projektów – postępowanie nr DE-WZP.262.16.2018.JJ

Zapytanie ofertowe Data: 2018-05-10, rozmiar: 182 KB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-05-10, rozmiar: 172 KB Odpowiedź na pytanie + zmiana dot. wzoru umowy Data: 2018-05-17, rozmiar: 115 KB

8 maja 2018

Analiza pogłębiona dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków o płatność projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – postępowanie nr DE-WZP.261.6.2018.JC

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-05-08, rozmiar: 109 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data: 2018-05-08, rozmiar: 1 MB Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2018-05-08, rozmiar: 172 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-05-21, rozmiar: 412 KB Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Data: 2018-06-20, rozmiar: 241 KB Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-07-02, rozmiar: 43 KB

Idź do góry