Maj 8, 2018

8 maja 2018

Analiza pogłębiona dokumentacji źródłowej w ramach weryfikacji wniosków o płatność projektów realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – postępowanie nr DE-WZP.261.6.2018.JC

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-05-08, rozmiar: 109 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Data: 2018-05-08, rozmiar: 1 MB Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2018-05-08, rozmiar: 172 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-05-21, rozmiar: 412 KB Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Data: 2018-06-20, rozmiar: 241 KB Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-07-02, rozmiar: 43 KB

Idź do góry