Czerwiec 18, 2018

18 czerwca 2018

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28.

Ogłoszenie na stanowisko dyrektora ORE z dnia 18.06.2018 r. klauzula informacyjna_18.06.2018 Data: 2018-06-18, rozmiar: 194 KB Sprostowanie do ogłoszenia na stanowisko dyrektora ORE Data: 2018-06-21, rozmiar: 429 KB

18 czerwca 2018

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 9 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym.

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 9 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych  z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym  lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy – w zakresie  turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym  przedmiotem lub dziedziną wiedzy. Aktualizacja Komunikatu […]

Idź do góry