Czerwiec 25, 2018

25 czerwca 2018

Dostawa macierzy dyskowej na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.10.2018.MG

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-06-25, rozmiar: 92 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Data: 2018-06-25, rozmiar: 915 KB Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2018-06-25, rozmiar: 233 KB Odpowiedzi na pytania nr 1-4 oraz informacja o zmianie treści SIWZ Data: 2018-06-28, rozmiar: 377 KB Załącznik nr 1a do SIWZ po zmianie z dn. 28.06.2018 (wersja […]

25 czerwca 2018

Usługa szkoleniowa dla pracowników MEN w zakresie kontroli w administracji rządowej – „Niezbędnik kontrolera – przygotowanie kontroli” – postępowanie nr DE-WZP.262.21.2018.BR

Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-06-25, rozmiar: 848 KB Załączniki do Zapytania ofertowego (wersja edytowalna) Data: 2018-06-25, rozmiar: 25 KB

25 czerwca 2018

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

Idź do góry