Czerwiec 29, 2018

29 czerwca 2018

Dostawa dwóch serwerów na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.11.2018.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-06-29, rozmiar: 265 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Data: 2018-06-29, rozmiar: 417 KB Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2018-06-29, rozmiar: 238 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-07-09, rozmiar: 421 KB Informacja o unieważnieniu postępowania Data: 2018-07-26, rozmiar: 464 KB Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Data: 2018-07-26, rozmiar: 287 KB

Idź do góry