Czerwiec 2018

18 czerwca 2018

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 9 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym.

Aktualizacja Komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z 9 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych  z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym  lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy – w zakresie  turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym  przedmiotem lub dziedziną wiedzy. Aktualizacja Komunikatu […]

12 czerwca 2018

Specjalista na Samodzielnym stanowisku ds. Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego w Biurze Organizacyjnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista na Samodzielnym stanowisku ds. Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego w Biurze Organizacyjnym. specjalista do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi na Samodzielnym Stanowisku ds. Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego w Biurze Organizacyjnym Data: 2018-06-11, rozmiar: 44 KB

11 czerwca 2018

Konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia kiosku wielobranżowego w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. Szucha 25

Regulamin konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia kiosku w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej Data: 2018-06-11, rozmiar: 183 KB Załaczniki wersja edytowalna do regulaminu konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia kiosku w budynku Minis Data: 2018-06-11, rozmiar: 82 KB

11 czerwca 2018

Projekt edukacyjny Ministra Edukacji Narodowej „Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018-2020

Projekt edukacyjny Ministra Edukacji Narodowej „Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018-2020 (PDF) Projekt edukacyjny Ministra Edukacji Narodowej „Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018-2020 (DOC) Uzupełnienie do projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018-2020 (PDF) Uzupełnienie do projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Godność, wolność, niepodległość” na lata 2018-2020 (DOC) Wykaz zatwierdzonych przez […]

8 czerwca 2018

Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego, konkurs nr DE-WZP.263.1.6.2018

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu, Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Link do formularza Uwaga!   W formularzu aktywne są tylko konta oferentów zarejestrowanych po  22 maja 2017 r. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line Odpowiedzi na pytania Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej Unieważnienie konkursu

8 czerwca 2018

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 Data: 2019-03-14, rozmiar: 3 MB Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 – aktualizacja […]

1 czerwca 2018

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Idź do góry