Lipiec 6, 2018

6 lipca 2018

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów i prezentacji multimedialnych – postępowanie nr DE-WZP.262.23.2018.MG

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami Data: 2018-07-06, rozmiar: 556 KB Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego w wersji edytowalnej Data: 2018-07-06, rozmiar: 263 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 Data: 2018-07-11, rozmiar: 216 KB Odpowiedź na pytanie nr 2 Data: 2018-07-11, rozmiar: 215 KB

6 lipca 2018

„Godność, wolność, niepodległość” – wsparcie szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania Polaków prowadzących nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim w organizowaniu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską, konkurs nr DE-WZP.263.1.7.2018

Ogłoszenie konkursu, Regulamin konkursu oraz Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Link do formularza Uwaga!   W formularzu aktywne są tylko konta oferentów zarejestrowanych po  22 maja 2017 r. Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się Instrukcją posługiwania się formularzem on-line Odpowiedzi na pytania 23.07.2018 Komunikat o przedłużeniu terminu składania ofert Wyniki oceny formalnej Wyniki oceny merytorycznej      […]

Idź do góry