Lipiec 16, 2018

16 lipca 2018

Dostawa podręczników Niko 1, Niko 2 i Niko 3 do kształcenia ogólnego do języka niemieckiego na I etapie edukacyjnym, przeznaczonych dla niemieckiej mniejszości narodowej, wydanych przez Wydawnictwo LektorKlett, postępowanie nr DE-WZP.261.14.2018.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-07-16, rozmiar: 288 KB SIWZ Data: 2018-07-16, rozmiar: 835 KB załaczniki 2, 2A, 3, 4 do SIWZ – wersja edytowalna Data: 2018-07-16, rozmiar: 98 KB Ogloszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2018-07-23, rozmiar: 81 KB Zmiana SIWZ dotycząca zamiany składania i otwarcia ofert Data: 2018-07-23, rozmiar: 78 KB Odpowiedzi na pytania dot. […]

Idź do góry