Lipiec 20, 2018

20 lipca 2018

Dostawa mebli biurowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – 2 części – postępowanie nr DE-WZP.261.13.2018.BR

Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-07-20, rozmiar: 392 KB Załącznik nr 1 do Informacji z otwarcia ofert – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) Data: 2018-07-20, rozmiar: 101 KB Zawiadomienie o wyborze Data: 2018-08-10, rozmiar: 289 KB Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-08-22, rozmiar: 157 KB

Idź do góry