Sierpień 2018

31 sierpnia 2018

Usługi administrowania, konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego systemu telefonii stacjonarnej – postępowanie nr DE-WZP.262.30.2018.MG

Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-08-31, rozmiar: 620 KB Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w wersji edytowalnej Data: 2018-08-31, rozmiar: 164 KB Informacja o zmianie w Formularzu ofertowym Data: 2018-09-04, rozmiar: 274 KB Zmieniony Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w wersji edytowalnej Data: 2018-09-04, rozmiar: 164 KB

31 sierpnia 2018

Świadczenie usługi dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników MEN – postępowanie DE-WZP.261.17.2018.JC

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-08-31, rozmiar: 617 KB Załączniki do ogloszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2018-08-31, rozmiar: 222 KB Odpowiedzi na pytania nr 1-7 Data: 2018-09-06, rozmiar: 371 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-09-10, rozmiar: 180 KB Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2018-10-01, rozmiar: 235 KB

29 sierpnia 2018

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji architektonicznej dla budynku MEN – postępowanie nr DE-WZP.262.33.2018.JJ

Zapytanie ofertowe Data: 2018-08-29, rozmiar: 1 MB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-08-29, rozmiar: 141 KB 1a do wzoru umowy – Inwentaryzacja 2010 – PIWNICA-2 Z OPISEM Data: 2018-08-29, rozmiar: 95 KB 1b do wzoru umowy – Inwentaryzacja 2010 – PIWNICA-1 Z OPISEM Data: 2018-08-29, rozmiar: 413 KB 1c do wzoru umowy – Inwentaryzacja 2010 […]

27 sierpnia 2018

Remont wybranych pomieszczeń biurowych na II piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.18.2018.JJ

Ogloszenie o zamówieniu Data: 2018-08-27, rozmiar: 1 MB SIWZ Data: 2018-08-27, rozmiar: 453 KB Załącznik nr 1a – projekt budowlany (branża ogólnobudowlana) Data: 2018-08-27, rozmiar: 4 MB Załącznik nr 1b projekt budowlany (branża elektryczna) Data: 2018-08-27, rozmiar: 2 MB Załącznik nr 1c – projekt budowlany (branża sanitarna) Data: 2018-08-27, rozmiar: 5 MB Załącznik nr 2a […]

24 sierpnia 2018

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dwóch zadań – postępowanie nr DE-WZP.262.28.2018.MG

Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-08-24, rozmiar: 547 KB Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej Data: 2018-08-24, rozmiar: 166 KB Załacznik nr 2 do umowy (zadanie nr 1) – Plan sytuacyjny Data: 2018-08-24, rozmiar: 541 KB Załącznik nr 3a do umowy (zadanie nr 1) – Rzut parteru Data: 2018-08-24, rozmiar: 2 MB Załącznik nr 3b […]

23 sierpnia 2018

Remont pomieszczeń piwnicznych i garaży w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.16.2018.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-08-23, rozmiar: 1 MB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Data: 2018-08-23, rozmiar: 444 KB Załącznik nr 1a – projekt budowlano-wykonawczy (branża ogólnobudowlana) Data: 2018-08-23, rozmiar: 44 MB Załącznik nr 1b – projekt budowlano-wykonawczy (branża elektryczna) Data: 2018-08-23, rozmiar: 11 MB Załącznik nr 1c – projekt budowlano-wykonawczy (branża sanitarna) Data: 2018-08-23, rozmiar: […]

23 sierpnia 2018

Starszy specjalista do spraw: pragmatyki zawodowej nauczycieli w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy specjalista do spraw: pragmatyki zawodowej nauczycieli w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym. Ogłoszenie o naborze nr 32543 z dnia 23 sierpnia 2018 r. Data: 2018-08-23, rozmiar: 42 KB

15 sierpnia 2018

Specjalista ds. koordynacji działań Rady Interesariuszy ZSK i obsługi prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i ZSK w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:  specjalista do spraw: koordynacji działań Rady Interesariuszy ZSK i obsługi prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i ZSK w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego. Ogłoszenie o naborze nr 32227 z dnia 15 sierpnia 2018 r. Data: 2018-08-14, […]

14 sierpnia 2018

Główny specjalista na Samodzielnym stanowisku ds. Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego w Biurze Organizacyjnym (nabór na zastępstwo).

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi Samodzielne Stanowisko ds. Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego w Biurze Organizacyjnym Ogłoszenie o naborze nr 32155 z dnia 14 sierpnia 2018 r.

13 sierpnia 2018

Główny specjalista ds. spójności, upowszechniania oraz współpracy międzynarodowej w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 29995 z dnia 4 lipca 2018 r.

10 sierpnia 2018

Dostawa dwóch serwerów na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.15.2018.MG

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-08-10, rozmiar: 911 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Data: 2018-08-10, rozmiar: 1 MB Załączniki – wersja edytowalna Data: 2018-08-10, rozmiar: 241 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2018-08-17, rozmiar: 63 KB odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ Data: 2018-08-17, rozmiar: 251 KB Załącznik nr 1 do SIWZ tabela techniczna zamówienia […]

9 sierpnia 2018

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji architektonicznej dla budynku MEN – postępowanie nr DE-WZP.262.27.2018.JJ

Zapytanie ofertowe Data: 2018-08-09, rozmiar: 1 MB Formularz ofertowy (wersja edytowalna) Data: 2018-08-09, rozmiar: 138 KB 1a do Umowy – Inwentaryzacja 2010 – PIWNICA-2 Z OPISEM Data: 2018-08-09, rozmiar: 95 KB 1b do Umowy – Inwentaryzacja 2010 – PIWNICA-1 Z OPISEM Data: 2018-08-09, rozmiar: 413 KB 1c do Umowy – Inwentaryzacja 2010 – PARTER Z […]

9 sierpnia 2018

Wynajęcie sali konferencyjnej wraz z zapewnieniem noclegów i wyżywieniem na potrzeby organizacji szkolenia dotyczącego nowego Systemu Informacji Oświatowej SIO w dniach 25.09.2018 r. – 26.09.2018 r. – postępowanie nr DE-WZP.262.26.2018.MG

Zapytanie ofertowe Data: 2018-08-09, rozmiar: 914 KB Załączniki w wersji do edycji Data: 2018-08-09, rozmiar: 175 KB Odpowiedzi na pytania Data: 2018-08-16, rozmiar: 285 KB

Idź do góry