Sierpień 10, 2018

10 sierpnia 2018

Dostawa dwóch serwerów na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.15.2018.MG

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-08-10, rozmiar: 911 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Data: 2018-08-10, rozmiar: 1 MB Załączniki – wersja edytowalna Data: 2018-08-10, rozmiar: 241 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2018-08-17, rozmiar: 63 KB odpowiedzi na pytania oraz zmiana SIWZ Data: 2018-08-17, rozmiar: 251 KB Załącznik nr 1 do SIWZ tabela techniczna zamówienia […]

Idź do góry