Sierpień 23, 2018

23 sierpnia 2018

Remont pomieszczeń piwnicznych i garaży w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.16.2018.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-08-23, rozmiar: 1 MB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Data: 2018-08-23, rozmiar: 444 KB Załącznik nr 1a – projekt budowlano-wykonawczy (branża ogólnobudowlana) Data: 2018-08-23, rozmiar: 44 MB Załącznik nr 1b – projekt budowlano-wykonawczy (branża elektryczna) Data: 2018-08-23, rozmiar: 11 MB Załącznik nr 1c – projekt budowlano-wykonawczy (branża sanitarna) Data: 2018-08-23, rozmiar: […]

23 sierpnia 2018

Starszy specjalista do spraw: pragmatyki zawodowej nauczycieli w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy specjalista do spraw: pragmatyki zawodowej nauczycieli w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym. Ogłoszenie o naborze nr 32543 z dnia 23 sierpnia 2018 r. Data: 2018-08-23, rozmiar: 42 KB

Idź do góry