Sierpień 24, 2018

24 sierpnia 2018

Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dwóch zadań – postępowanie nr DE-WZP.262.28.2018.MG

Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-08-24, rozmiar: 547 KB Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej Data: 2018-08-24, rozmiar: 166 KB Załacznik nr 2 do umowy (zadanie nr 1) – Plan sytuacyjny Data: 2018-08-24, rozmiar: 541 KB Załącznik nr 3a do umowy (zadanie nr 1) – Rzut parteru Data: 2018-08-24, rozmiar: 2 MB Załącznik nr 3b […]

Idź do góry