Sierpień 31, 2018

31 sierpnia 2018

Usługi administrowania, konserwacji oraz serwisu pogwarancyjnego systemu telefonii stacjonarnej – postępowanie nr DE-WZP.262.30.2018.MG

Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-08-31, rozmiar: 620 KB Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w wersji edytowalnej Data: 2018-08-31, rozmiar: 164 KB Informacja o zmianie w Formularzu ofertowym Data: 2018-09-04, rozmiar: 274 KB Zmieniony Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w wersji edytowalnej Data: 2018-09-04, rozmiar: 164 KB

31 sierpnia 2018

Świadczenie usługi dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników MEN – postępowanie DE-WZP.261.17.2018.JC

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-08-31, rozmiar: 617 KB Załączniki do ogloszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2018-08-31, rozmiar: 222 KB Odpowiedzi na pytania nr 1-7 Data: 2018-09-06, rozmiar: 371 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-09-10, rozmiar: 180 KB Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2018-10-01, rozmiar: 235 KB

Idź do góry