Wrzesień 14, 2018

14 września 2018

Usługa tłumaczeń ustnych i pisemnych wraz z obsługą techniczną na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, nr postępowania DE-WZP.262.34.2018.BR.

Zapytanie ofertowe z załącznikami Data: 2018-09-14, rozmiar: 1 MB załączniki do zapytania w wersji edytowalnej Data: 2018-09-14, rozmiar: 259 KB zmiana zapytania ofertowego Data: 2018-09-14, rozmiar: 360 KB Odpowiedzi na pytania 20.09.2018 Data: 2018-09-20, rozmiar: 284 KB

Idź do góry