Październik 12, 2018

12 października 2018

Organizacja i przeprowadzenie regionalnych i lokalnych debat edukacyjnych w projekcie: „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, postępowanie nr DE-WZP.261.19.2018.MG

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-10-12, rozmiar: 232 KB SIWZ Data: 2018-10-12, rozmiar: 2 MB Załaczniki w wersji edytowalnej Data: 2018-10-12, rozmiar: 270 KB Odpowiedź na pytanie 1 Data: 2018-10-16, rozmiar: 447 KB Odpowiedź na pytanie 2 Data: 2018-10-18, rozmiar: 453 KB Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2018-10-18, rozmiar: 116 KB Informacja z otwarcia ofert Data: […]

12 października 2018

Informacja o dokonaniu darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego

Stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia  2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami  majątku Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729)  Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje o dokonaniu darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego w postaci zbędnych telefonów komórkowych na rzecz Fundacji Dar Życia z siedzibą  przy ul. Bursztynowej 12/90 w Lublinie.

Idź do góry