Październik 23, 2018

23 października 2018

Najem dystrybutorów wody pitnej” – postępowanie nr DE-WZP.262.39.2018.BR

Postępowanie na „Najem dystrybutorów wody pitnej” – postępowanie nr DE-WZP.262.39.2018.BR prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/2913/details Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera […]

Idź do góry