Październik 25, 2018

25 października 2018

Dostawa serwera i macierzy dyskowej na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.21.2018.JC

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-10-25, rozmiar: 118 KB Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Data: 2018-10-25, rozmiar: 1 MB Załączniki do SIWZ (wersja edytowalna) Data: 2018-10-25, rozmiar: 292 KB Odpowiedź na pytanie nr 1 oraz informacja o zmianie terminu składania ofert i zmianie treści SIWZ z dn. 31.10.2018. Data: 2018-10-31, rozmiar: 298 KB Ogłoszenie o zmianie […]

Idź do góry