Listopad 2018

30 listopada 2018

Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników – postępowanie nr DE-WZP.262.50.2018.JJ

Postępowanie na „Dostawę paczek świątecznych dla dzieci pracowników” – postępowanie nr DE-WZP.262.50.2018.JJ prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/2980/details  Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej […]

29 listopada 2018

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej Ministerstwa Edukacji Narodowej (IP MEN) – postępowanie nr DE-WZP.261.24.2018.JJ

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-11-29, rozmiar: 378 KB Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2018-11-29, rozmiar: 244 KB Odpowiedzi na pytania Data: 2018-12-06, rozmiar: 109 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-12-07, rozmiar: 170 KB Informacja o nieudzieleniu zamówienia Data: 2018-12-27, rozmiar: 296 KB

29 listopada 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

23 listopada 2018

„Zakup i dostawa urządzeń wchodzących w skład systemu do nagłośnienia” – nr DE-WZP.262.49.2018.BR

Postępowanie na „Zakup i dostawę urządzeń wchodzących w skład systemu do nagłośnienia” – nr DE-WZP.262.49.2018.BR prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl   Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/2966/details   Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w […]

20 listopada 2018

Dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników – postępowanie nr DE-WZP.262.48.2018.JJ

Postępowanie na „Dostawę paczek świątecznych dla dzieci pracowników” – postępowanie nr DE-WZP.262.48.2018.JJ prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/2955/details Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej […]

20 listopada 2018

Główny specjalista do spraw: pragmatyki zawodowej nauczycieli w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: pragmatyki zawodowej nauczycieli w Wydziale Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ogłoszenie o naborze nr 38154 z dnia 20 listopada 2018 r. Data: 2018-11-19, rozmiar: 56 KB

15 listopada 2018

„Druk i dostawę ulotek” – postępowanie nr DE-WZP.262.47.2018.BR

Postępowanie na „Druk i dostawę ulotek” – postępowanie nr DE-WZP.262.47.2018.BR prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/2948/details Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera […]

14 listopada 2018

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

14 listopada 2018

Dostawa prasy papierowej w roku 2019 r. – postępowanie nr DE-WZP.262.46.2018.BR

Postępowanie na „Dostawa prasy papierowej w roku 2019 r.” – DE-WZP.262.46.2018.BR prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl   Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu po lewej stronie […]

14 listopada 2018

Świadczenia usług konserwacyjnych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie prac elektrycznych, sanitarnych oraz budowlanych – postępowanie nr DE-WZP.262.45.2018.JC

Postępowanie na „Świadczenia usług konserwacyjnych w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie prac elektrycznych, sanitarnych oraz budowlanych” – postępowanie nr DE-WZP.262.45.2018.JC prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania […]

13 listopada 2018

Usługa świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby MEN w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. – postępowanie nr DE-WZP.262.44.2018.BR

Postępowanie na „Usługę świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby MEN w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.” – postępowanie nr DE-WZP.262.44.2018.BR prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert […]

13 listopada 2018

Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby działań realizowanych w ramach grantu wspierającego działania Punktu Koordynacyjnego ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji – postępowanie nr DE-WZP.262.43.2018.JJ

Postępowanie na „dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby działań realizowanych w ramach grantu wspierającego działania Punktu Koordynacyjnego ds. Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji” – postępowanie nr DE-WZP.262.43.2018.JJ prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl. Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać […]

13 listopada 2018

Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, numer postępowania DE-WZP.261.20.2018.JJ

Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-11-13, rozmiar: 522 KB Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Data: 2018-11-23, rozmiar: 175 KB Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Data: 2018-11-23, rozmiar: 130 KB

13 listopada 2018

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej, postępowanie nr DE-WZP.261.22.2018.MG

ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-11-13, rozmiar: 262 KB SIWZ Data: 2018-11-13, rozmiar: 2 MB załączniki nr 3,3a,4a,4b,5 do SIWZ – wersja edytowalna Data: 2018-11-13, rozmiar: 112 KB ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Data: 2018-11-20, rozmiar: 78 KB odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ Data: 2018-11-20, rozmiar: 334 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-11-26, rozmiar: 621 […]

9 listopada 2018

Usługa ochrony fizycznej obiektu, osób, mienia i terenu Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 wraz z obsługą recepcji i szatni – postępowanie nr DE-WZP.261.23.2018.JC

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-11-09, rozmiar: 915 KB Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2018-11-09, rozmiar: 250 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-11-19, rozmiar: 243 KB Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2018-12-31, rozmiar: 193 KB

9 listopada 2018

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności interpersonalnych – postępowanie nr DE-WZP.262.42.2018.MG

Postępowanie na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności interpersonalnych” – nr DE-WZP.262.42.2018.MG  prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl   Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/2932/details Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu […]

Idź do góry