Listopad 9, 2018

9 listopada 2018

Usługa ochrony fizycznej obiektu, osób, mienia i terenu Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 wraz z obsługą recepcji i szatni – postępowanie nr DE-WZP.261.23.2018.JC

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-11-09, rozmiar: 915 KB Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) – wersja edytowalna Data: 2018-11-09, rozmiar: 250 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-11-19, rozmiar: 243 KB Informacja o udzieleniu zamówienia Data: 2018-12-31, rozmiar: 193 KB

9 listopada 2018

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności interpersonalnych – postępowanie nr DE-WZP.262.42.2018.MG

Postępowanie na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie doskonalenia umiejętności interpersonalnych” – nr DE-WZP.262.42.2018.MG  prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl   Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/2932/details Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca w menu […]

Idź do góry