Grudzień 7, 2018

7 grudnia 2018

Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręczników i książek pomocniczych Wydawnictwa Aušra Sp. z o.o., przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do litewskiej mniejszości narodowej, postępowanie nr DE-WZP.261.27.2018.BR

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Data: 2018-12-07, rozmiar: 149 KB Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-12-17, rozmiar: 143 KB

7 grudnia 2018

Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie, postępowanie nr DE-WZP.261.25.2018.MG

Informacja z otwarcia ofert Data: 2018-12-07, rozmiar: 518 KB Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Data: 2018-12-17, rozmiar: 408 KB Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Data: 2018-12-17, rozmiar: 147 KB

Idź do góry