Grudzień 7, 2018

7 grudnia 2018

Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręczników i książek pomocniczych Wydawnictwa Aušra Sp. z o.o., przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do litewskiej mniejszości narodowej, postępowanie nr DE-WZP.261.27.2018.BR

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Data: 2018-12-07, rozmiar: 149 KB

Idź do góry