Grudzień 11, 2018

11 grudnia 2018

Plan działalności Ministra Edukacji Narodowej na rok 2019 dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie

Plan działalności MEN na rok 2019 dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie Plan działalności MEN na rok 2019 dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie – aktualizacja Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Edukacji Narodowej za rok 2019 dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie

Idź do góry