Grudzień 21, 2018

21 grudnia 2018

Usługa opracowania ram funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w latach 2019-2023 – postępowanie nr DE-WZP.262.54.2018.JJ

Postępowanie na „usługę opracowania ram funkcjonowania Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w latach 2019-2023” – DE-WZP.262.54.2018.JJ prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://men.ezamawiajacy.pl   Przed upływem terminu składania ofert dokumentacja dostępna jest pod linkiem: https://men.ezamawiajacy.pl/pn/men/demand/notice/public/3012/details Po upływie terminu składania ofert Wykonawca może zapoznać się z dokumentacją postępowania na Platformie w zakładce „Archiwalne”. Wykonawca […]

21 grudnia 2018

Usługa archiwizacji dokumentacji Ministerstwa Edukacji Narodowej – postępowanie nr DE-WZP.261.26.2018.MG

Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-12-21, rozmiar: 986 KB Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu (OOZ) w wersji edytowalnej Data: 2018-12-21, rozmiar: 180 KB Odpowiedzi na zadane pytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert Data: 2019-01-03, rozmiar: 328 KB Odpowiedzi na zadane pytania Data: 2019-01-04, rozmiar: 66 KB Informacja z otwarcia ofert Data: 2019-01-10, rozmiar: 316 […]

21 grudnia 2018

Wydanie, wydrukowanie i dostarczenie do wskazanych przez Zamawiającego odbiorców podręcznika i książki pomocniczej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, przeznaczonych do kształcenia uczniów deklarujących przynależność do społeczności posługującej się językiem regionalnym – kaszubskim, postępowanie nr DE-WZP.261.29.2018.BR

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Data: 2018-12-21, rozmiar: 1 013 KB Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Data: 2018-12-28, rozmiar: 1 MB

21 grudnia 2018

Badanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego PO WER w obszarze oświaty „Odsetek poradni psychologiczno-pedagogicznych stosujących wypracowane narzędzia do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych dzięki wsparciu z EFS” – postępowanie nr DE-WZP.261.28.2018.KK

ogłoszenie o zamówieniu Data: 2018-12-21, rozmiar: 288 KB SIWZ Data: 2018-12-21, rozmiar: 1 MB załączniki 3, 3a, 4, 5, 6 do SIWZ – wersja edytowalna Data: 2018-12-21, rozmiar: 244 KB odpowiedź na pytanie Data: 2019-01-10, rozmiar: 368 KB odpowiedzi na pytania 2 i 3 Data: 2019-01-15, rozmiar: 396 KB ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – zmiana […]

Idź do góry