Styczeń 22, 2019

22 stycznia 2019

Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.1.2019.JJ

załączniki nr 2, 2A, 3, 4 do SIWZ (wersja nieaktualna z dnia 22.01.2019 r.) Ogłoszenie o zamówieniu Data: 2019-01-22, rozmiar: 240 KB SIWZ Data: 2019-01-22, rozmiar: 416 KB Zmiana SIWZ 25.01.2019 Data: 2019-01-25, rozmiar: 858 KB załączniki nr 2, 2A, 3, 4 do SIWZ (wersja edytowalna uwzględniająca zmiany zapisów z dnia 25.01.2019 r. w załączniku […]

22 stycznia 2019

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

Idź do góry