Styczeń 2019

7 stycznia 2019

Informacje ogólne dotyczące naborów do służby cywilnej

Informacje ogólne dotyczące naborów do służby cywilnej Procedura naboru do służby cywilnej uregulowana jest w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1559). Informacje o wolnych stanowiskach pracy są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (na stronie: http://nabory.kprm.gov.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa (http://bip.men.gov.pl), a także zamieszczane na tablicy […]

3 stycznia 2019

Główny specjalista do spraw: Spójności i rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz monitorowania implementacji strategii w obszarze edukacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: główny specjalista do spraw: Spójności i rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz monitorowania implementacji strategii w obszarze edukacji w Wydziale Strategii i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ogłoszenie o naborze nr 40288 z dnia 03 stycznia 2019 r. Data: 2019-01-03, rozmiar: 58 KB

Idź do góry